En vecka fri från våld

Våld i fokus i Norrbotten

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem men våldet går att förebygga.

Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet.

20-26 november arrangeras föreläsningar, filmvisningar, utställningar och ljusmanifestationer på olika platser i länet.

Länkar till anmälningar och digitala evenemang tillkommer i närmare anslutning till arrangemangen.

PROGRAM

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Kampanjen genomförs på många olika platser i Sverige.

I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Tjejjouren Luleå, Kalix kommun, Piteå kommun, Centrum mot våld – Luleå kommun, Bodens kommun, Kvinnojouren Boden, Arjeplogs kommun, Kvinnojouren Nike, SSAB, Rädda Barnen, Kiruna kommun samt Haparanda kommun. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Måndag 20 november

Dan Rosenqvist
Digital föreläsning om behandling av våldsutövare som riktar sig både till profession och allmänhet.

Dan Rosenkvist är legitimerad psykolog och KBT-terapeut med utbildning i EMDR och andra affektfokuserad terapiformer. Han har arbetat kliniskt med utövare av våld i nära relationer sedan 2010. Tillsammans med kollegan Kjell Nordén har han skapat samtalsstrukturerna Samtal om våld (våldsutövare) och Samtal om frihet (våldsutsatta).

Samtal om våld bygger på ATV:s behandlingsprinciper (ATV är ett behandlings- och kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Norge) med tillägg av motiverande samtal, KBT samt mindfulness- och affektfokuserade behandlingsformer. Fram till september i år har 668 behandlare och utredare i Sverige utbildats i strukturen Samtal om våld.

Samtal om våld – Utbildning och handledning gällande våld i nära relationer (samtalomvald.se)

Målgrupp:
Professionella och allmänheten
Plats: Se föreläsningen digitalt
Arrangör: Samtal om våld, Socialtjänsten, Piteå kommun

Lena Stenvall
Lena Stenvall har lång erfarenhet av att möta och lugna stressade hjärnor. I 25 år arbetade hon som behandlare vid psykiatriska kliniken i Skellefteå där hon jobbat med konsekvenser av trauma/ våldsutsatthet då hon mött kvinnor i behandling.

Mellan åren 2013–2022 har hon varit anställd av Skellefteå kommun som projektledare kring psykisk hälsa kopplat till arbetslivet. Under de åren har hon utbildat ca 2000 chefer och HR-personer. I dagsläget arbetar hon som senior konsult och utbildare på European Minds. Lena blir ofta anlitad av företag och organisationer för att hålla föreläsningar och utbildningar inom bland annat våld, psykisk hälsa/ohälsa, compassion och återhämtning.

Kvällens föreläsning om våldsutsatthet och återhämtning riktar sig till allmänheten. I samband med föreläsningen visas en utställning av verk skapade av våldsutsatta. Öppet från kl. 17:30.

OBS! Det är inte tillåtet att fota utställningen eller föreläsningen

Målgrupp: Allmänheten
Plats: Kyrkcenter, Nygatan 23, 941 31 Piteå
Arrangör: Våld i nära relationer, Socialtjänsten, Piteå kommun och Svenska kyrkan, Piteå församling

Människor med blandade känslouttryck
Att som vuxen bli stärkt av att förstå och prata om psykisk hälsa med barn och våga fråga.

På programmet:

 • Heidi Kari folkhälsostrateg Kiruna Kommun
 • Elever från Högalidskolan och Raketskolan
 • Föreläsning med Cina Rydegård, psykolog på Rädda Barnen om hur vuxna kan stärkas i hälsofrämjande samtal med barn och unga.
 • Kulturskolan uppträder.


Plats:
Nya gymnasieskolan i Kiruna, lokal: Black Box.

Målgrupp: Alla

Arrangörer: Rädda Barnen med stöd av Sparbanken Nord och Centrala Barn- och Elevhälsan Kiruna

Medverkande: RF/Sisu Norrbotten, Attention, Bufff, Ungdomens Hus, Biblioteket, Socialtjänsten, Öppen vården, Kulturskolan, Polisen, m.fl.

Arrangörernas logotyper

Listbeth Pipping

Hur kan du som förälder se och agera när ett barn blir mobbat eller mobbar? Barn behöver modiga vuxna – våga se med barnens ögon. Hur kan jag som förälder se och agera när ett barn blir mobbat eller mobbar? Hur kan skola och föräldrar tillsammans se och möta dessa barn och ungdomar?

Plats: Kalix folkhögskola, lokal: Aulan
Målgrupp: Vårdnadshavare och människor som möter unga.
Arrangör: Kalix Folkhögskola.

tisdag 21 november

Illavarslande skuggor
Arbetet mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism är viktigt för samhället. Finns det samband mellan dessa och hur ser det ut? Paulina Brandberg, Jämställdhetsminister, inleder konferensen.

Konferensen modereras av Khazar Fatemi. Khazar är presskommunikatör vid Amnesty Sverige. Med 15 års erfarenhet av utrikesjournalistik, med fokus på mänskliga rättigheter, har Khazar rapporterat från konfliktdrabbade länder som Afghanistan, Syrien, Irak, Mali och Myanmar. Under sin tid som journalist har Khazar både rapporterat om hedersrelaterat våld, men också våldsbejakande extremism.

Under konferensen får du bland annat lyssna till följande föreläsningar.

 • Mötet mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • Hederskultur, våldsbejakande islamistisk extremism och gängkriminalitet, Göteborgs stad.
 • Hans Brun, terrorforskare, kommer att presentera resultaten från en nyligt genomförd studie inom området.


Målgrupp:
Konferensen riktar sig till dig som arbetar i kommun, statlig myndighet och civilsamhälle.
Plats: Kulturcentrum Ebeneser Skomakargatan 23, Luleå
Arrangör: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten

Ja, jag vill anmäla mig senast 17 november!

Människor med blandade känslouttryck Vuxna har en viktig roll för barns psykiska hälsa. Att vi vuxna finns där, lyssnar, försöker förstå och ger det stöd vi kan, är värdefullt. Vi har stora möjligheter att påverka, men ibland är det kanske svårt att veta hur vi ska tänka och göra. Forskning visar att barn och unga som får kunskap om psykisk hälsa också mår bättre. Därför är det viktigt att unga får lära sig om hur de själva fungerar och hur de kan ta hand om sitt egna mående. Då minskar risken att utveckla psykisk ohälsa. kl. 9-12 Inledning Heidi Kari Folkhälsostrateg Kiruna Kommun. ”Vad kan jag som viktig vuxen (i Kiruna kommun) göra för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar”. Föreläsning med Cina Rydegård Barnpsykolog, Rädda Barnen. kl.13-16 Workshop med Farah Roukachi, Rädda Barnen och Sofia Holmgren, Centrala Barn- och Elevhälsan: “Att bli stärkt av att förstå och praktisera psykisk hälsa med barn och unga kopplat till olika åldersgrupper och våga fråga”. Anmälan: Senast 15 november till Centrala Barn- och Elevhälsan på Kiruna Kommun: marianne.lindmark@kiruna.se Plats: Nya gymnasieskolans föreläsningssal, Kiruna Arrangörer: Rädda Barnen med stöd av Sparbanken Nord och Centrala Barn- och Elevhälsan Kiruna Kommun Medverkande: Ungdomens Hus, Biblioteket, Socialtjänsten, Öppen vården, Kulturskolan, RF/Sisu Norrbotten, Attention, Bufff. Arrangörernas logotyper
Susanne Mattsson är medicine doktor, forskare och adjunkt i medicinska vetenskaper med inriktning på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Susanne har utifrån en kombination av klinisk erfarenhet och forskning utvecklat en teoretisk förklaringsmodell för eftervåldets uppkomst, uttryck, vidmakthållande och konsekvenser. Utifrån denna kommer hon gå igenom eftervåldets olika uttryck, mönster, vidmakthållande och konsekvenser. Anmälan: Fyll i anmälningsformulär senast 14 nov Arrangör: Region Västerbotten och Region Norrbotten

Målgrupp: Allmänhet och yrkesverksamma.

Plats: Medan, Arjeplog

Anmälan: Via länk som delas längre fram

Illustration vuxenvärld

Yngre barn och sexuell utsatthet – så tar du snacket. Här får du råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet

Målgrupp: Vuxna i ungas närhet
Plats: Evenemanget är digitalt.
Länk: Kommer
Medarrangör: ECPAT och Kalix Föräldrasupport

Peter RungPeter Rung är utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. I sina föreläsningar utbildar Peter Rung om normskapande och normbrytande arbete med fokus på hur vi fyller våra rum med mer omtanke, hänsyn och omsorg.

Målgrupp: Alla
Plats: Folkets Hus, Haparanda.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Fritt inträde.
Arrangör: Kvinnojouren i Haparanda

Listbeth Pipping

Målgrupp: Alla i årskurs 7
Arrangör: Kalix Folkhögskola

onsdag 22 november

Foto på nycklarFör att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Men vad är det för åtgärder som ska förhindra att våld uppstår eller upprepas?

Välkomna till en förmiddag med goda exempel på våldsförebyggande arbeten här i norr!

Exemplen kommer från kommun, region, civilsamhälle och idrottsrörelsen.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Plats: Evenemanget är digitalt.

Arrangör: Länsstyrelsen i Västernorrland

Jag anmäler mig till Våldsförebyggande arbeten senast 20 november

Peter RungPeter Rung är utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. I sina föreläsningar utbildar Peter Rung om normskapande och normbrytande arbete med fokus på hur vi fyller våra rum med mer omtanke, hänsyn och omsorg.

Målgrupp: Högstadieelever i Haparanda
Plats: Folkets Hus, Haparanda
Arrangör: Kvinnojouren i Haparanda

För att förebygga våld i ungas relationer behöver vuxna prata om schyssta relationer och vad våld kan vara med unga. Elever på Björknäs gymnasium är välkomna att prata med elevhälsan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten och polisen om relationsvåld.

Om du vill ha kontakt via e-post kan du skicka till enveckafrifranvald@boden.se

Om du vill ha kontakt med någon som arbetar mot våld så får du gärna ange vilken av verksamheterna du vill ska kontakta dig.

Målgrupp: elever vid Björknäs gymnasium
Plats: foajén Björknäs gymnasium
Arrangör: Bodens kommun och Polisen

Kärleken är fri

Evelina Aho Fältskog, rådgivare inom våld mot barn på Rädda Barnen, har under flera års tid arbetat som Case manager och mött unga som lever under hedersnormer genom Rädda Barnens direktstödsverksamhet, Kärleken är fri.

Kärleken är fri är Rädda Barnens arbete för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Vår insats är bred och omfattar förebyggande åtgärder, direktstöd samt påverkansarbete. Vi har arbetat med samverkansmetoden Kärleken är fri sedan 2008, där vi i samarbete med myndigheter, regioner och ideella organisationer nått hundratusentals barn och unga i skolor. Dessutom har vi utvecklat en generellt preventiv föräldrastödsmetod vid namn ”Älskad och trygg.”

Sedan 2015 har vi även erbjudit specialiserat onlinestöd för de som drabbas av hedersrelaterade frågor och har därigenom nått tusentals barn.

Föreläsningen kommer att belysa följande teman:

 • Rädda Barnens insatser inom Kärleken är fri.
 • En kort introduktion till problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck mot barn.
 • Några berättelser från barn som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.


Anmälan:
För länk till arrangemanget: gunnel.m.sarkimukka@rb.se

Plats: Evenemanget är digitalt.

Målgrupp: Tjänstepersoner som arbetar eller är intresserade av frågorna.

Arrangör: Rädda Barnen

Välkommen!

Peter RungPeter Rung är utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. I sina föreläsningar utbildar Peter Rung om normskapande och normbrytande arbete med fokus på hur vi fyller våra rum med mer omtanke, hänsyn och omsorg.

Målgrupp: Gymnasieelever i Haparanda
Plats: Folkets Hus, Haparanda
Arrangör: Kvinnojouren i Haparanda

Stöttat tjejer sedan 1998

Plats: Kulturcentrum Ebeneser, Skomakargatan 23, Luleå

Anmälan: Länk till Facebook-evenemang

Arrangör: Tjejjouren i Luleå


Öppet hus med drop-in! Mottagning för samtalsstöd, rådgivning, information m.m..

För alla som har någon fråga knutet till våld. Våldsutövare, våldsutsatta eller anhöriga är välkomna.

Plats: Öppenvårdens lokaler, Centrumvägen 52

Kalix - en kommun fri från våldVåld i nära relationer kan drabba vem som helst och kan få kan påverka psykiskt och fysisk hälsa på kort och lång sikt, vilket gör att även arbetsförmågan och arbetsmiljön påverkas. Som en ny rutin från hösten 2023 kommer alla Kalix kommuns medarbetare att få frågan om våld under medarbetarsamtalet. Kommunfullmäktige har beslutat att Kalix kommun ska arbeta med ”En Kommun fri från våld”. Det innebär att kommunens alla förvaltningar och verksamheter ska genomsyras av våldsförebyggande arbete. När någon blir utsatt för våld i nära relationer kan det få stora konsekvenser för individen. Våldsutsatta känner ofta skuld, skam och rädsla över sin situation. Det är vanligt att utsatta kan förminska eller förneka våldet, men våld är aldrig något som ska accepteras. Som en ny rutin får nu alla Kalix kommuns medarbetare frågan ”Blir du utsatt för våld i dina nära relationer?” under medarbetarsamtalet.

Torsdag 23 november

Person i SSAB-arbetskläder

Centrum mot våld är samlingsnamnet för arbetet mot våld i nära förhållanden i Luleå Kommun. Där finns FREDA-mottagningen för den som är eller har varit våldsutsatt, och EQ-mottagningen för den som utövat eller utövar våld i nära relation. Anna Morin och Jessica Kemi informerar om verksamheten.

Vilket stöd finns det att få som offer för våld i nära förhållande? Vilket stöd finns det att få för den som utövar våld eller har svårt att kontrollera ilska? Vad kan och bör den göra som misstänker att en arbetskamrat blir utsatt för våld eller själv är en våldsutövare?

Plats: SSAB:s lunchsmatsal Restaurang Malmen i Svartöstaden. Frukost ingår!
Arrangör: SSAB
Målgrupp: Alla

Ulf Lidman

Som ett första steg hade Kalix kommuns chefer en introduktionsutbildning i våld och våldspreventivt arbete, därefter skickades en webbutbildning ut – Agera som chef eller kollega (Jämställdhetsmyndigheten), nu kommer den tredje delen.

Ulf Lidman ger nu cheferna en utbildning som ger insikt och kompetens som punkterar rädslan och osäkerheten som ofta finns kring att närma oss våld och utsatthet.

Deltagarna lär sig att hjälpa våldsutsatta att återerövra det som de berövats. Hur är jag chef, ledare, medarbetare, kollega och vän till någon som är våldsutsatt?

Att vara trygg i sin roll och inte vara terapeut utan kunna hänvisa vidare till stöd och hjälp.

 • Allt innehåll baserar sig på evidensbaserade förhållningssätt.
 • Hur pratar vi om våld?
 • Tekniker och struktur för att hålla svåra samtal.
 • Att bygga förtroende och engagemang.

Halvdag med lunch – alla chefer anställda av Kalix kommun

Svartvitt fotografi av en handVad är våld i nära relationer, vilken hjälp finns att få och hur kan vi arbeta tillsammans för att stoppa våldet? Piteå kommun bjuder in till en kväll på temat riktat både till profession och allmänhet.

Kata Nilsson, kommunalråd, inleder.

Socialtjänsten berättar om vad våld i nära relationer är, vilket stöd kommunen erbjuder våldsutsatta och vilken behandling kommunen erbjuder våldsutövare.

Piteå kommuns personalchef berättar om utbildningssatsningen ”Våld kopplad till arbetsgivarperspektivet” som är obligatorisk för samtliga chefer i kommunen. Frågan om våld kommer ingå i rehabiliteringsrutiner och medarbetarsamtal från och med i höst.

Medverkande från Piteå kommun: Kata Nilsson, kommunalråd, Cathrine Granberg, personalchef, Sara Granström, socialsekreterare och samordnare, enheten Våld i nära relationer, Kristian Axerup och Daniel Berggren, familjebehandlare, Samtal om våld.

Elisabeth Qvarnström, ordförande för kvinnojouren Lillasyster, medverkar också under kvällen.

Plats: Kaleido, Storgatan 44, Piteå

Insläpp från 17:30. Fika finns till försäljning.

Arrangör: Piteå kommun

Paulina BengtssonUnder Paulina Bengtssons föreläsning får ni följa hennes livshistoria som innefattar sexuellt våld där hon även tvingades in i prostitution, hur det är att leva med PTSD och trauman samt hur hon idag har vänt det hemska till något positivt. 

Paulina har startat en verksamhet som jobbar mot sexuellt våld där hon har arbetat i 13 år och hon har även gett ut en självbiografi, ”Utnyttjad, våldtagen och såld”.

Plats: Björknässkolan i Boden, lokal: Björksalen
Målgrupp: Alla
Arrangör: Kvinnojouren Boden

Föreläsning och panelsamtal i regi av Tjejjouren Luleå och LexTintin-föreningen.

Målgrupp: Alla

Anmälan: Länk till evenemang på Facebook

Plats: Kulturens hus i Luleå, lokal: Lilla salen

Arrangör: Tjejjouren Luleå

Silverskolan uppmärksammar veckan genom att se över och arbeta fram gemensamma konflikthanteringsstrategier som passar eleverna i de olika åldrarna.

På torsdag förmiddag kommer Individ- och familjeomsorgen, polisen, rektor och elevhälsan att besöka förskoleklass, låg- och mellanstadiets elever i sina klassrum i syfte att synliggöra Arjeplogsbor som jobbar med våldsutsatthet.

Elever i högstadiet (6-9) träffs på Medan, med samma syfte, under eftermiddagen.

Målgrupp: Personal och elever i Arjeplogs skolor

fredag 24 november

Stefan Lindbäck

Kalla Fakta-reportern och relationscoachen Nicke Nordmark samtalar med Stefan Lindbäck om det konkreta jobb som gjorts för att stävja ruttet beteende på byggföretaget Lindbäcks. 

Vad händer när en kvinna berättar om kränkningar hon råkat ut för? Hur agerar chefer och arbetskamrater? Finns det en koppling mellan sådant beteende på arbetsplatsen och risken för att bli en våldsverkare i hemmet? 

Samtalet sker i samverkan med nätverket Män för kärlek.

Plats: SSAB:s lunchsmatsal Restaurang Malmen i Svartöstaden. Frukost ingår!
Arrangör: SSAB.
Målgrupp: Alla! Gärna företrädare för näringslivet.

Par som håller handen Ordet våld för kanske oftast tankarna till sådant som är fysiskt såsom slag och sparkar. Men i relationer kan det finnas annat som faktiskt också är våld. Hur ser då en hälsosam relation ut och vad gör man om man tror att man är i en skadlig relation eller riskerar att vara den som utsätter någon för våld? Om det tänkte vi få berätta mer. Arrangör: Socialtjänsten, Strömbackaskolan samt Ungdomsmottagningen Plats: Strömbackaskolan, Piteå Målgrupp: Elever från Strömbackaskolan

Musse HasselvallMusse Hasselvall allt från filmfotograf och regissör av musikvideos, reklam och drama, till radiopratare, föreläsare, författare och programledare.

Hans TV-program där han lyfter högaktuella och samtida ämnen har snabbt blivit populära hos tittarna. Parallellt har han också periodvis tävlat i kampsport på elitnivå.

Musse föreläser om Machokultur och använder sig själv som exempel. Han tar upp normer i samhället och hur, utifrån hans egna brister, kan tänka och agera mer medvetet. Även psykisk hälsa och utanförskap tas upp.

Plats: Folkets Hus, Kalix
Arrangör: Kalix kommun
Målgrupp: Inbjudna klasser i högstadiet i Kalix.

Sara Waller Skoog är fil.dr. i psykologi, universitetslektor och forskare.

Sara presenterar sin forskning om eftervåld som belyser hur myndigheter som ska hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn kan bidra till att vidmakthålla förövares makt långt efter separationen.

Sara lyfter fram två kontexter där eftervåldet är särskilt tydligt: Gemensamma barn samt Ekonomi, egendom och plats.

Anmälan: Fyll i anmälningsformulär senast 14 nov

Arrangör: Region Västerbotten och Region Norrbotten

Man och kvinna i siluett genom ett fönster Foto: Mostphotos

Digital och interaktiv föreläsning.

Plats: Silvermuseet Arjeplog, lokal: Medan

Målgrupp: Alla

Vi bjuder på fika!

Lördag 25 november

Föräldrar mot narkotika Föräldrar Mot Narkotika (FMN) föreläser om anhörigperspektivet och sina egna erfarenheter. Det kommer finnas fika. Plats: Kyrkströmsgården i Arjeplog Målgrupp: Alla

Kvinnojouren Boden arrangerar ljusmanifestation och håller tal på Medborgarplatsen i Boden.

Plats: Medborgarplatsen, Boden
Målgrupp: Allmänhet
Arrangör: Kvinnojouren i Boden

Tända ljus i Malala-tunneln i Kalix

Frizon har ljusmanifestation i Malala-tunneln, Kalix.

Målgrupp: Alla

Linnea Eriksson

Föreläsning: ”Tio minuter i taget – om livet i en våldsam relation”

På lördag eftermiddag möts vi på Kyrkströmsgården i Arjeplog för att få ta del av Linnea Erikssons berättelse och erfarenheter av våld i nära relation. Vi fikar och följer varandra i en dialog.

Sedan går vi mot kyrkan där vi tänder ljus och minns de som mist sitt liv till följderna av våld i nära relation. Efter ljuständning så lyssnar vi till musik i kyrkan.

Start vid Kyrkströmsgården, Arjeplog, avslut i kyrkan. Föreläsning, fika, ljuständning och musik.

Målgrupp: Alla

Söndag 26 november

JulgranKvinnojouren i Kalix kommer att sälja ljus som man får tända på plats eller ta med sig, det kommer att finnas informationsmaterial om kvinnojouren och mäns våld mot kvinnor, mm..

Kvinnojouren bjuder på glögg, pepparkakor, godis och samtal.

Plats: Kalix folkhögskola, julmarknaden
Arrangör: Kalix kvinnojour

pågår hela veckan

Digitalt bildspel

Centrum mot vålds digitala utställningar med citat och bilder från kvinnor som gått i Freda-mottagningens gruppverksamhet samt citat från barn som gått på samtal på Freda mottagningen. Visas 20-26 november.

Se utställningarna på Luleå kommuns webbplats

Förbättringar för våldsutsatta barn

Vilka förändringar går att göra på lokal och nationell nivå för att förbättra situationen för våldsutsatta barn utifrån Efter Våldets fem uppmaningar? 

För alla som arbetar eller vill påverka till förändring inom området

Arrangör: Rädda Barnen

Ta mig till webinariet (ca 1 timme långt)

Piteå - En vecka fri från våld

Handlarna i Piteå kommer uppmärksamma Våld i nära relationer under veckan genom att bära pins med logotypen En vecka fri från våld, sprida programblad och visitkort med kontaktuppgifter till riktat stöd som finns att få i Piteå kommun.

PiteBo kommer uppmärksamma veckan genom information till anställda och hyresgäster.

Stopp min Kropp för barn 6-9 år

Spana in spellistan Stopp! Min kropp!-barnsändningar. I sändningarna ger både barn och kändisar tips på saker som kan vara bra att tänka på för att exempelvis vara trygg på nätet och att berätta om en dålig hemlighet. Avsnitten är ca 15 minuter långa.

För personal som arbetar med barn i åldrarna 6-9 år.

Länk till Stopp min kropp på Rädda Barnens webbplats

Kalixbos kampanj om Huskurage

Kalixbostäder har infört Huskurage för ge en så trygg miljö som möjligt för alla boende hos Kalixbostäder.

Läs mer om huskurage

Om Machokultur på Kalix skolor

Musse Hasselvall föreläser om machokultur och kring normer i samhället, om hur man kan tänka och agera mer medvetet. Även psykisk hälsa och utanförskap tas upp.

Musses inspelade digitala föreläsningar finns tillgängliga under hela veckan till skolorna i Kalix. 

Kalixpodden, Kalix kommun

Kalixpodden tar upp våld som tema under veckan.

Ta mig till podden!

Bokbord på Kalix bibliotek

Bokbord på Kalix bibliotek med böcker på tema våld samt information om stöd och hjälp under veckan.

Bokpaket till grundskoleelever, Kalix

Alla elever i grundskolan i Kalix kommer att få böckerna Känsloboken och Allt som hände inuti.

Kvinnojouren Nike, Gällivare

Kvinnojouren Nike håller öppet sin telefonlinje dygnet runt vecka 47. Ring 0970-100 88.

Högstadiet i Haparanda

Veckan fri från våld uppmärksammas hela veckan på skolan. Quiz, kunskapshöjande information om temat. Veckan avslutas med en gemensam samling på skolgården där vi tänder ljus och utser vinnaren av 5-kampen. FN-föreningen i Haparanda berättar om deras arbete. 

Bryggans öppenvård, Överkalix

Under veckan kan du ta del av innehåll kopplat till ”En vecka fri från våld” på Bryggans digitala kanaler. 

Se Bryggans öppenvård på Facebook