Våld i fokus i Norrbotten

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem men våldet går att förebygga.

En vecka fri från våld uppmärksammar det viktiga förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet. 22-28 november arrangeras föreläsningar, filmvisningar, utställningar och panelsamtal på olika platser i länet.

Programmet är under uppbyggnad och uppdateras löpande. Länkar till digitala evenemang tillkommer i närmare anslutning till arrangemangen.

 

Covid-19

Fortsätt visa hänsyn, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symtom. 

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. 

I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

PROGRAM

Måndag 22 november

Foto: Daniel Holmgren

Födelsedagar glömdes bort. Ingen kom och tittade på basketmatcherna. Ingen gav beröm när skolan trots allt gick bra. Lögner och bortförklaringar. Nadja Ståhl beskriver en barndom präglad av svek och besvikelser. Det som måndag till fredag såg ut som ett vanligt familjeliv förvandlades till fylleslag och kaos på helgerna. Nadja var nio år när hon larmade 112 i tron att hennes mamma höll på att dö.

Ambulanssköterskans varma och trygga bemötande blev avgörande även för Nadja. Där och då väcktes drömmen om att bli sjuksköterska och idag är den drömmen sann.

Om föreläsaren

Nadja Ståhl är 33 år, bor i Luleå och arbetar som sjuksköterska på Sunderby sjukhus. Hon besriver sig själv som ett maskrosbarn – maskrosor är otroligt starka och växer genom hårdaste betong. Hon ger en träffande, känslomässig och mycket inspirerande föreläsning som framför allt riktar sig till högstadie- och gymnasieelever.

Anmälan

Föreläsningen är öppen för alla. Anmälan senast 22 november.

Anmäl dig här

Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Länk till sändning skickas ut efter anmälan.

Arrangör: Kalix kommun

Våld mot äldre kvinnor (65+). Filmvisning som visar kvinnoöden, där våld i nära relationer på grund av offrets skam- och skuldkänslor dolts eller negligerats av omgivningen. Efterföljande samtal.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Öppen för alla.

Plats: Aulan på Kalix folkhögskola och live på kalix.se

Länk till föreläsning: kommer senare.

Arrangör: Kalix kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

I Sverige ser vi lattepappor i varje park, pappor som tröstar barn på Coop och andra som hämta på förskolan. Jämfört med resten av världen är vi unika. Trots det blir kvinnor, när de får barn, mer sjuka, hamnar efter i karriären och får betydligt sämre pension än män. När nästan 2000 barn som läser Kamratposten svarar på frågan om vem de helst vill prata med när de är ledsna kommer pappor på fjärde plats efter; ett mamma, två kompisen och tre ingen alls. 

I det här passet kommer ni få veta mer om varför det ser ut så här och vilka vägar det finns framåt för att förändra ojämställdheten och pappors roll i barns liv.

Om föreläsaren

Jens Karberg är pappa till tre barn och är ansvarig för MÄN:s arbete för jämställt föräldraskap. Jens har arbetat med jämställdhet i Sverige och internationellt de senaste 20 åren. I arbetet på MÄN har han träffat hundratals pappor i bland annat arbetet med pappagrupper. 

Målgrupp: Yrkesverksamma, pappor, mammor och andra intresserade. 

Anmälan

Länk till anmälan på Länsstyrelsens webbplats.

Digital föreläsning

Se föreläsningen här

Arrangör: Länsstyrelsen

Panelsamtal för studenter på Luleå tekniska universitet.

Anmälan: Endast för studenter. Anmälan sker genom LTU (Studentkåren)
Plats: Luleå tekniska universitet
Arrangör: Tjejjouren Luleå

Plats: Aulan, Kalix folkhögskola
Arrangör: Kalix kommun och Kalix folkhögskola

Lisbeth berättar om uppväxten med en utvecklingsstörd mamma och mobbning. Hon uppmanar oss att verkligen våga se och göra något när du ser barn som far illa och på så vis ge fler barn en någorlunda god barndom. Centralt i Lisbeths föreläsning är kurage och vad som händer om någon vågar säga ifrån, sätta stopp och markera om man ser någon bli mobbad eller utsatt för våld utifrån exempel på hennes egen uppväxt och expertis inom området.

Hur kan jag som vuxen se och agera när ett barn blir mobbat eller mobbar?
Hur kan skola, föräldrar och lagledare tillsammans se och möta dessa barn och ungdomar?

Föreläsningen sker i Aulan, Kalix Folkhögskola för föräldrar, föreningar, lagledare och andra som möter barn och ungdomar. Föreläsningen är gratis!

Om föreläsaren

Lisbeth Pipping är föreläsare, författare, forskare och teckenspråkslärare. Lisbeth har tilldelats en rad utmärkelser genom åren.

Anmälan

Ämnesfält: Pipping måndag

Meddela namn, e-post och om du deltar digitalt eller på plats i Aulan.

Anmäl dig här!

Plats: Aulan, Kalix folkhögskola

Webbsändning 

Se föreläsningen här

Arrangör: Kalix kommun

tisdag 23 november

Ungas engagemang är ett måste i skolans arbete mot mobbning, utan de unga kan vi aldrig stoppa den mobbning som finns. Med det är vi vuxna som bär huvudansvaret. “Det var ontskönt att lyssna!” sa en elev efter föreläsning vilket är sant. Centralt i Lisbeths föreläsning är kurage och vad som händer om någon vågar säga ifrån, sätta stopp och markera om man ser någon bli mobbad eller utsatt för våld utifrån exempel på hennes egen uppväxt och expertis inom området.

Om föreläsaren

Lisbeth Pipping är föreläsare, författare, forskare och teckenspråkslärare. Lisbeth har tilldelats en rad utmärkelser genom åren. 2009 tilldelades hon Allmänna Barnhusets Stora pris, 2010 utsågs hon till Årets Medmänniska av tidningen Kattis & Co, 2010 FSF priset av Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården och 2015 fick hon utmärkelsen årets aktiva kvinna.

Plats: Aulan, Kalix folkhögskola
Målgrupp: Inbjudna elever från Manhemsskolan och Norrskenet årskurs 7
Arrangör: Kalix kommun och Kalix folkhögskola

Lisbeth berättar om uppväxten med en utvecklingsstörd mamma och mobbning. Hon uppmanar oss att verkligen våga se och göra något när du ser barn som far illa och på så vis ge fler barn en någorlunda god barndom. Centralt i Lisbeths föreläsning är kurage och vad som händer om någon vågar säga ifrån, sätta stopp och markera om man ser någon bli mobbad eller utsatt för våld utifrån exempel på hennes egen uppväxt och expertis inom området.

Hur kan jag som vuxen se och agera när ett barn blir mobbat eller mobbar?
Hur kan skola, föräldrar och lagledare tillsammans se och möta dessa barn och ungdomar?

Föreläsningen sker i Aulan, Kalix Folkhögskola för föräldrar, föreningar, lagledare och andra som möter barn och ungdomar. Föreläsningen är gratis!

Om föreläsaren

Lisbeth Pipping är föreläsare, författare, forskare och teckenspråkslärare. Lisbeth har tilldelats en rad utmärkelser genom åren.

Målgrupp: Socialpedagoger, skolpersonal och vuxna som jobbar med barn och ungdomar

Anmälan

Ämnesfält: Pipping tisdag

Meddela namn, e-post och om du deltar digitalt eller på plats i Aulan.

Anmäl dig här!

Plats: Aulan, Kalix folkhögskola

Webbsändning

Se föreläsningen här

Arrangör: Kalix kommun

Häng med på en föreläsning vars innehåll garanterat kommer att utmana våra traditionella arbetssätt och stimulera till nytänk. Ulf Lidman, föreläsare och utbildare inom kriskompetens och Motiverande kommunikation (MI) ger en föreläsning i ett högt och intensivt tempo med berättelser och illustrationer från verkligheten.
– Det finns inga universalmetoder som fungerar för alla. Det som fungerar för en människa kan få rakt motsatt effekt på en annan. Därför är det av yttersta vikt att vi som arbetar med människor inser att det är individen som är det primära.

Delar med sig av framgångsrik metod

– Att hjälpa människor som har blivit bestulna på självkänsla, självförtroende, framtidstro och livsgnista är en relationell process, berättar Ulf. Det handlar om att återerövra livet på egna villkor och den processen får inte försvagas av vår välvilja eller eventuella egna agendor. Klienten är expert på sitt eget liv och vet vad som fungerar.

En stor risk för den som blivit utnyttjad och fallit in i osunda beroenden är att vederbörande utvecklar ett osunt beroende till de som försöker hjälpa och ge stöd. Hur förebygger vi detta?
Ulf Lidman presenterar den metod han tagit fram och med framgång implementerat i många olika kontexter, bland annat med offer för hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp, prostitution och organiserad brottslighet. Modellen har då använts med traffickingoffer, personer fast i missbruk och andra destruktiva beteenden och bygger på att individen ska hitta sina egna resurser för att bygga en stabil plattform i livet. Modellen är grundad på evidensbaserade förhållningssätt och tekniker, bland annat Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt Motiverande kommunikation (MI).

Om föreläsaren

Ulf Lidman är föreläsare och utbildare inom kriskompetens och Motiverande kommunikation (MI) med 35 års erfarenhet av möten med människor i kris och konflikt. Ulf är en av Sveriges mest dynamiska föreläsare, författare och utbildare inom kris och krishantering. Han har två magisterexamina i bagaget – en i interkulturella studier och en i ledarskap och relationsterapi och bedriver för närvarande studier i Organizational Behavioral Management vid Harvard University. Med Ulf Lidmans omfattande internationella erfarenhet föreläser han regelbundet i Europa, Nordamerika, Asien och Afrika.

Målgrupp: Socialpedagoger, skolpersonal och vuxna som jobbar med barn och ungdomar

Anmälan

Anmälan senast 22 november.

Anmäl dig här!

Plats: Digitalt via Microsoft Teams (länk skickas ut efter anmälan)
Arrangör: Kalix kommu

Mäns våld mot kvinnor är en ständigt pågående pandemi, som börjar med killars våld mot tjejer. Enligt BRÅ har nästan var fjärde ung tjej utsatts för ett brott i sin relation. Våldet, hoten och kontrollen är precis lika grovt och farligt som i vuxnas relationer men det tas sällan på lika stort allvar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ungdomsenkät 2015 visar att risken för att utöva våld är 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller jämfört med killar som inte instämmer i påståenden om vare sig stereotypa könsroller eller stereotypa normer. Dagens pornografi visar gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer och finns lätt tillgänglig, utan åldersgräns, några klick bort. En total motsats till samhällets offentliga värderingar om jämställdhet.

Hur ska unga navigera den dubbelkultur vi lever i – där offentliga jämställdhetsideal krockar med en populärkultur influerad av porren? Vilken roll spelar kvinnosynen i arbetet med att förebygga mäns och killars våld, och vad betyder kvinnosyn för unga idag?

Olga Persson är förbundsordförande för Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp.

Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Pandemiåret 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn.

Sommaren 2021 var Olga Persson värd för Sommar i P1, lyssna gärna!
För att läsa mer om Olga Persson, Unizon, jourerna eller få stöd – besök gärna www.unizonjourer.se

Digital föreläsning

Se föreläsningen här

Arrangör: Länsstyrelsen

Tjejjouren Luleå har tillsammans med FREDA, EQ-Mottagningen, Ungdomsmottagningen och Navet inlett ett samarbete. Varje tisdagskväll hela hösten anordnas temakvällar av respektive verksamhet. Under en vecka fri från våld  har Tjejjouren Luleå tisdagen på Navet.

Plats: Navet, Luleå
Tema: Vad är våld?
Målgrupp: 16-20 år 
Arrangör: Tjejjouren Luleå

Rädda Barnen delar berättelser och upplevelser från barn som upplevt våld i hemmet, och vad vi som viktiga vuxna och samhällsaktörer kan göra för att förbättra förutsättningarna för dessa barn. Föreläsningen fokuserar särskilt på livsvillkoren för barn som medföljande på skyddade boenden och familjehemsplacerade barn, och hur Rädda Barnen arbetar med och för dessa målgrupper.

Anmälan

Målgrupp: Föreläsningen är öppen för alla och riktar sig till dig som möter barn och unga eller deras viktiga vuxna i din yrkesroll, ideellt eller privat. Anmälda till seminariet får en länk via mejl dagen innan.

 Anmäl dig här!

Länk till webbsändning: Kommer senare.
Arrangör: Rädda barnen

Plats: Aulan, Kalix folkhögskola
Arrangör: Kalix kommun och Kalix folkhögskola

Veronica är polis sedan tidigare med många års praktisk erfarenhet som polis i yttre tjänst på gator och torg. Under ca 15 års tid har hon arbetat som ordningspolis , yttre befäl samt gruppchef med allt vad de olika delarna har krävt för att kunna skydda samhälle, lagföra brott, förebygga brott , samverka med andra samhällsaktörer för att skapa än bättre förutsättningar för ett tryggare samhälle. Idag driver Veronica en privat verksamhet inom hälsa och träning i Kalix.

I sitt arbete som polis i yttre tjänst ute i polisbil är stor del av arbetsuppgifter att hantera bland annat  pågående våld dvs någon har ringt 112 om att en akut uppkommen händelse inträffat Samt även är del av arbetet att förebygga samt samarbeta med andra yrkesgrupper i samhället , medborgare , företagare med flera så att brottslighet ej skall ske lika lätt.

Tillsammans är alltid starkare

En stor del av en polis arbete är att arbeta i våldssituationer och arbetet kräver det och förväntas att du kan hantera det och agera i det. Det gör de allra flesta på ett helt fantastiskt sätt .

Oavsett det så möts ev misstänkta för brott som ev grips , målsägare som utsatts för våld och har ibland omfattande skador Även misstänkta för brott kan ha allvarliga skador.

Självklart påverkat det alla inblandade i exempelvis ett ärende där situation med våld på olika sätt varit inblandad och ofta med skador och svåra skador som följd.

Har du mött våld ? På vilket sätt ? Vet du någon som blivit utsatt för våld ? Hur agerar du om du skulle komma till en plats där du misstänker att våld sker ?

Anmälan

Anmälan senast 22 november.

Anmäl dig här!

Plats: Aulan i Kalix folkhögskola, webbsändning på kalix.se

Webbsändning

Se föreläsningen här

Arrangör: Kalix kommun

onsdag 24 november

Foto: Daniel Holmgren

Födelsedagar glömdes bort. Ingen kom och tittade på basketmatcherna. Ingen gav beröm när skolan trots allt gick bra. Lögner och bortförklaringar. Nadja Ståhl beskriver en barndom präglad av svek och besvikelser. Det som måndag till fredag såg ut som ett vanligt familjeliv förvandlades till fylleslag och kaos på helgerna. Nadja var nio år när hon larmade 112 i tron att hennes mamma höll på att dö.

Ambulanssköterskans varma och trygga bemötande blev avgörande även för Nadja. Där och då väcktes drömmen om att bli sjuksköterska och idag är den drömmen sann.

Om föreläsaren

Nadja Ståhl är 33 år, bor i Luleå och arbetar som sjuksköterska på Sunderby sjukhus. Hon besriver sig själv som ett maskrosbarn – maskrosor är otroligt starka och växer genom hårdaste betong. Hon ger en träffande, känslomässig och mycket inspirerande föreläsning som framför allt riktar sig till högstadie- och gymnasieelever.

Anmälan

Anmälan senast den 22 november.
Föreläsningen är öppen för alla.

Anmäl dig här

Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Länk till sändning skickas ut efter anmälan.
Arrangör:
Kalix kommun

Snacka om porr? Ska inte barnen få ha sitt privatliv för sig själva? Självklart ska de det, men det är inte samma sak som att inte kunna prata om sex- och samlevnad. Och då betyder att vi måste prata om porr. Varför? Jo, i modern tid är mainstreamporren helt på nätet, den är gratis och innehållet har blivit grövre. 

Vi på Porrfri Barndom förstod att många barn inte använder de informationskanaler om sex som finns, istället blir resultatet ofta att den våldsamma porren blir deras primära sexualundervisning. Med bilder och budskap som går rakt emot samtycke, ömhet och jämställdhet. Här behöver vi föräldrar ställa oss i vägen! Porrfri Barndom ger er informationen och verktygen ni behöver. Det blir en föreläsning om barn och ungas relation till nätporr och hur vuxenvärlden kan förhålla sig till det här området och ger er konkreta tips och verktyg för att ta porrsnacket.

Vi utgår från vårt projekt Porrsnacket, baserat på svensk och internationell forskning samt kunskap från yrkesverksamma läkare, kriminologer, ungdomsjourer, barnen själva m.fl. Det blir också en genomgång av dagsläget kring nätporr, personliga berättelser m.m. Det finns gott om utrymme för reflektion och funderingar under föreläsningens gång och tid för extra frågor efteråt.

Anmälan

Målgrupp: Vuxna dvs föräldrar, ledare och personal som jobbar med barn och ungdomar

Anmäl dig här!

Ämnesfält: Porrfri Barndom

Meddela namn, e-post och om du deltar digitalt eller på plats i Aulan.

Plats: Aulan i Kalix Folkhögskola,

Webbsändning

Se föreläsningen här

Arrangör: Kalix kommun

Alla känner någon som utsätter eller är utsatt för våld i nära relation. Det kan vara en granne, en kollega, en släkting eller kanske en vän. Vi kommer att prata om vikten av omgivningens respons och hur vi var och en kan bidra till att synliggöra våldet.

Var: Kulturens Hus Luleå, Lilla salen samt digital sändning som kan ses upp till 14 dagar.
Målgrupp: Allmänhet, både i det privata och professionella livet.
Anmälan: Ingen anmälan krävs, öppet för alla.

Webbsändning

Se föreläsningen här 

Arrangör: Luleå kommun

En yogaklass i mindre grupp med fokus på trauma och bearbeta tillsammans med kroppen.

Plats: Bones to be alive
Furuhedsvägen 29G, Kalix

Anmäl dig här!

Arrangör: Kalix kommun

 

Föreläsning för inbjudna elever på högstadiet

Årskurs 7: 12.30
Årskurs 8 och 9: 14.00

Har du pratat porr med dina föräldrar? Förmodligen skrattade du lite åt frågan, få har gjort det. Men att snacka porr är en bra idé, även om det låter svårt och konstigt. 

Precis som allt annat som har med sex och relationer att göra så är porr något vi tänker mycket på. ’Behöver jag ha sånt sex? Behöver jag se ut så?’ Det är sånt som snurrade i mitt huvud som tonåring- och jag hade definitivt behövt höra att någon sa ’Nej, det behöver du inte’.

Men det finns mycket mer att snacka om, på min föreläsning blir det högt, långt, lite pinsamt, lite roligt och åtminstone tankeväckande om porr och en massa annat. Och den här gången, så är det förresten ändå mest jag som ska snacka.

Arrangör: Kalix kommun 

 Una Norrbotten – Kompetensteam mot våld anordnar panelsamtal med skolpersonal. Representanter från gymnasieskolan i Luleå och Piteå berättar om hur de arbetar med frågor kopplade till hedersrelaterat förtryck och våld. 

Målgrupp: Yrkesverksamma och civilsamhället som möter utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Fokus skolpersonal. 

Anmälan: Ingen anmälan krävs, öppet för alla. 

Var:  Kulturens hus Luleå, Lilla salen, samt digital sändning som kan ses upp till 14 dagar.
Målgrupp: Allmänhet, både i det privata och professionella livet.
Anmälan: Ingen anmälan krävs, öppet för alla.

Webbsändning

Se föreläsningen här 

Arrangör: Luleå kommun, Una Norrbotten

En rad dödliga våldsdåd har de senaste åren genomförts av individer som definierat sig själva som incels, en beteckning på individer som lever i ofrivilligt celibat. Under denna programpunkt dyker vi djupare ner i incelkulturen – en digital värld av män som inte får kärlek eller sex och därför känner självförakt, uttrycker kvinnohat, och utvecklar egna förklaringsmodeller till varför just de blir avvisade. Nazar Akrami är professor vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet 

Digital föreläsning

Se föreläsningen här

Arrangör: Länsstyrelsen

Rädda Barnen delar med sig av ungas egna berättelser om och funderingar kring att leva med hedersrelaterat våld och förtryck som vi sammanställt i rapporten ”Allt jag inte får göra”. Vi berättar också om hur viktiga vuxna kan arbeta förebyggande och vilka stödmöjligheter som finns när något hänt eller när man känner sig orolig för att någon utsätts.

Föreläsningen är öppen för alla och riktar sig till dig som möter barn och unga eller deras viktiga vuxna i din yrkesroll, ideellt eller privat.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-vuxen/om-heder/allt-jag-inte-far-gora/ 

Anmälan

Plats: Digital föreläsning

Anmäl dig här!

Anmälda till seminariet får en länk via mejl dagen innan föreläsningen.

Trygga föreningsmiljöer kan tyckas vara självklart. Men vad kan du som ledare och förebild göra för att stärka detta? Hur identifierar, hindrar och förbygger vi så att det som inte får hända händer?

Föreläsningen är öppen för alla och riktar sig till dig som är ledare i en fritidsverksamhet. Du erbjuds möjligheten att ta del av kunskap, fakta och tips på hur vi tillsammans kan arbeta för trygga föreningsmiljöer för ledare, utövare och andra aktiva.

Anmälan

Plats: Digital föreläsning. Anmälda till seminariet får en länk via mejl dagen innan.

Vi bjuder in till storsjung, där alla sjunger tillsammans med bandet på scenen. Kulturskolans dans- och teatergrupper uppträder under kvällen.

Zandra Kanakaris är grundare av 1000 möjligheter och föreläser om våld i ungas relationer.

Ställ frågor anonymt

Efter föreläsningen finns det möjlighet att ställa anonyma frågor i chatten till en panel bestående av polis, socialtjänst, ungdomsmottagning, elevhälsa och trygghetspedagog.
Teams-appen hittar du på App-store för iPhone/iPad och Google-Play Store för Android. 

Målgrupp: vårdnadshavare med barn i årskurs 4-9 och på gymnasiet.

Digital föreläsning

Se föreläsningen här

Föreläsningen är tillgänglig till söndag 28 november. Ställ frågor och få svar av panelen onsdagen 24 november. 

Länken fungerar på PC i webbläsare Google Chrome eller Edge, om du tänker använda surfplatta eller telefon behöver du ladda ner Teams-appen först.  

Arrangör: Bodens kommun

Torsdag 25 november

Språket vi använder, hur vi beskriver och benämner människor och situationer, bidrar i allra högsta grad till det samhälle vi lever i.

Vad händer till exempel med förövarna när de gång på gång plockas bort från nyhetsrubriker?
Tjejjouren Luleås Elisabeth Rosenbrand och Mariana Vnuk förklarar varför språk är makt och hur en förändring av samhället börjar med ord.

Om evenemanget

Lunch betalas på plats i Ebeneser.
Länk till digital sändning skickas ut till anmälda.

Anmäl dig här!
Arrangör:
Tjejjouren Luleå

En grupp barn som i mycket liten utsträckning uppmärksammas i den pågående opinionen är asylsökande barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av sina anhöriga. Inte sällan av sina primära omsorgsgivare som de sökt asyl tillsammans med. Dessa barn flyr tillsammans med sina familjer från krig och utsatthet i hopp om ett bättre liv men tvingas leva i förtryck och utsätts för hedersrelaterat våld av familjemedlemmar som de är i beroendeställning till, allt detta i ett land där de inte vet ifall de kommer att få stanna kvar eller inte. Barn och ungdomar som söker asyl tillsammans med sina familjer och lever i en hederskontext befinner sig  i en särskilt utsatt position.

Den ideella föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället, verkar för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld. Ett samhälle där individer, barn som vuxna, utifrån egen kapacitet och förmåga kan välja sitt eget liv och sin egen framtid. 

Digital föreläsning

Se föreläsningen här

Arrangör: Länsstyrelsen

Ljusmanifestation i Kalix för att uppmärksamma kvinnor som fallit offer för män de haft en relation med.

Arrangör: Svenska kyrkan och Kvinnojouren, Kalix

Fackeltåg startar 17.00 vid ABF i Övertorneå med kort tal och en tyst stund för att belysa de kvinnor som bragts om livet av en närstående under det gångna året. Sedan går vi gemensamt till Folkets hus där det bjuds på fika.
Visningen av filmen Herself startar kl. 18.00.

Om evenemanget

Kostnadsfritt
Öppet för alla, ingen anmälan krävs.

Arrangör: Kvinnojouren Athena

 

 

Fokus på att öppna sig och sina inre strukturer såsom bindväv med fascian och bearbeta sin kropp med tankar och känslor. Kroppen bär och minns. Genom att arbeta med sig själv och få möjlighet att bearbeta, bygga upp och reparera ökar nivån med hälsa med livskvalitet.

Anmäl dig här!

Arrangör: Kalix kommun

 

fredag 26 november

Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, in till vår årliga konferens om våldsprevention den 26 november.

I år vill vi att ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Konferensen är en del av en vecka fri från våld och erbjuder olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor

Om konferensen

Kostnadsfritt evenemang. Länk skickas ut den 25 november till anmälda deltagare.

Program och anmälan på Länsstyrelsens webbplats.

Se konferensen här

Arrangör: Unizon, MÄN och Länsstyrelsen

Lördag 28 november

Söndag 29 november

Förbön för de som är utsatta för våld i hemmet och kollektinsamling till kvinnojouren.

Arrangör: Svenska kyrkan i Kalix

pågår hela veckan

Bokutställning i Kalix Stadsbibliotek

Podd om orosanmälan, Kalix kommuns hemsida

Hur går det till att göra en orosanmälan?

Länk till podden

Bildutställning, Kulturens hus Luleå

Freda-mottagningens bildutställning med citat och bilder målade av kvinnor som gått i grupp på freda mottagningen.

Utställningen står utanför biblioteket i Kulturens hus under hela veckan

Se digital version av utställningen

Utställning med citat från barn, Kulturens hus Luleå

Utställning med citat från barn som upplevt våld i sin familj. Citaten kommer från barn som gått i barnsamtal på Freda- mottagningen efter de upplevt våld i sin familj. 
Pågår utanför biblioteket i Kulturens hus foajé.

Tipspromenad och installation, Stadshuset Piteå

Hur mycket vet du om våld? Testa gärna dina kunskaper genom att gå en kort tipspromenad utanför Stadshuset med start vid huvudentrén. 

Installation med inspiration från The Clothesline project i Stadshusets foajé.

Bokutställning i Piteå Stadsbibliotek

Installationer Överkalix

Installationer med citat och inspiration från The Clothesline project på olika platser i Överkalix: ishallen, biblioteket, kommunhuset, Folkets hus och livsmedelsaffärer.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.