Våld i fokus i Norrbotten

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Mäns våld är både ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem men det går att förebygga. 

En vecka fri från våld uppmärksammar det viktiga förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet. 

23-28 november arrangeras föreläsningar, filmvisningar, workshops, utställningar och författarsamtal på olika platser i länet. 

 

Förändringar i programmet på grund covid-19

Med anledning av ökad smittspridning och nya restriktioner har vi valt att anpassa programmet genom att göra fler programpunkter digitala och tillgängliga för en större publik. En del programpunkter har också utgått. Programmet uppdateras löpande. 

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN.  I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Polisen, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix Kommun och Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Evenemangen är anpassade enligt gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
Vi följer utvecklingen kring covid-19 vilket kan innebära att programmet anpassas ytterligare.

PROGRAM

Måndag 23 november

Paulina Bengtsson är aktuell med boken ”Utnyttjad, våldtagen och såld”. Hennes föreläsning utgår från hennes historia och det hon idag möter i sitt arbete med utsatta. Den tar även hål på myter kring sexuellt våld, prostitution och pornografi. Föreläsningen ger verktyg att möta personer som är utsatta och den förmedlar hopp.

Endast inbjudna. Föreläsningen riktar sig till gymnasieelever i Kalix.

Foto: Privat

Anissa Mohammed Hassan, barn- och kvinnokämpe, sakkunnig i arbetet mot könsstympning, föreläser om kvinnoförtryck både i Sverige och globalt med perspektiv på hedersvåld och förtryck. Hur kan vi jobba genom att förebygga våld mot kvinnor, förändra människors attityd och framför allt stärka kvinnor.

Sara Mühling, sakkunnig i hedersrelaterat förtryck och våld. Har tidigare startat upp och drivit “Det handlar om kärlek” och “kärleken är fri” på Rädda Barnen. Idag arbetar hon för att bygga upp riksorganisationen Action to stop som arbetar mot bortförande av barn och könsstympning. 

Föreläsningen är öppen för alla.

Se föreläsningen här: https://youtu.be/hsMuFMamnqg                

 

 

Webbsändningen startar kl 10. 

Paulina Bengtsson är aktuell med boken ”Utnyttjad, våldtagen och såld”. Hennes föreläsning utgår från hennes historia och det hon idag möter i sitt arbete med utsatta. Den tar även hål på myter kring sexuellt våld, prostitution och pornografi. Föreläsningen ger verktyg att möta personer som är utsatta och den förmedlar hopp.

Öppen för alla.
Länk till föreläsningen hos Kvinnojouren Athena

Pernilla Mörsare är skolkurator och föreläser om ungas utsatthet på nätet.

Föreläsningen kommer att kunna följas live på Kalix kommuns hemsida och vänder sig till föräldrar och andra berörda. Föreläsningen finns tillgänglig på Kalix kommuns hemsida hela veckan.

För frågor och information kontakta Malin Åberg, Kalix kommun: malin.aberg@kalix.se

tisdag 24 november

Eva Norlin är regionskoordinator mot prostitution och människohandel. Hon kommer att föreläsa om utsattheten, hur vi kan hjälpa och vilka rättigheter de utsatta här. Eva kommer även att ge en lägesbild av situationen i Norrbotten.

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma i länet inom socialtjänst, skola, polis och sjukvård.


Föreläsningen sker via Teams. Anmälan krävs.

Kalix kommun: Anmälan via epost till malin.aberg@kalix.se
Övertorneå kommun: Anmälan via epost till anna.kommes@overtornea.se

Foto: Liv Omsén

Feministen Maria Rashidi har blivit känd för svenska folket genom sin kamp mot hedersvåldet i Sverige. Tillsammans med Elisabet Omsén har hon skrivit självbiografi ”Bränd Frihet”, en livsberättelse om förtryck, misshandel och frigörelse. ”Man måste förstå att hederskulturen kan ta sig olika uttryck och former, där våldet många gånger är osynligt, menar Maria Rashidi som länge arbetat aktivt med kvinno- och jämställdhetsfrågor.

Anmälan krävs.

Anmäl dig här !

Paulina Bengtsson är aktuell med boken ”Utnyttjad, våldtagen och såld”. Hennes föreläsning utgår från hennes historia och det hon idag möter i sitt arbete med utsatta. Den tar även hål på myter kring sexuellt våld, prostitution och pornografi. Föreläsningen ger verktyg att möta personer som är utsatta och den förmedlar hopp.

Endast inbjudna.

För skolpersonal år 1-3 i Kalix

Föreläsningen sker via Teams. Anmälan via epost.
malin.aberg@kalix.se

Paulina Bengtsson är aktuell med boken ”Utnyttjad, våldtagen och såld”. Hennes föreläsning utgår från hennes historia och det hon idag möter i sitt arbete med utsatta. Den tar även hål på myter kring sexuellt våld, prostitution och pornografi. Föreläsningen ger verktyg att möta personer som är utsatta och den förmedlar hopp.

Endast inbjudna.

Idrott är glädje och gemenskap och 9 av 10 barn i Sverige kommer någon gång under sin uppväxt i kontakt med organiserad idrottsverksamhet. Att delta i organiserade fritidsaktiviteter är också en av de största skyddsfaktorerna för att inte hamna i utanförskap. Trots de positiva effekterna som deltagande i idrott innebär så utsätts barn för våld av olika slag inom idrotten.

Kvällens föreläsning handlar om hur vi förebygger, upptäcker och hanterar våldet då det förekommer i idrottsföreningen.

Föreläsningen vänder sig till dig som är ledare och möter barn inom idrotten eller är förälder med ett idrottande barn.

Klicka här för att lyssna på föreläsningen.

onsdag 25 november

Rädda Barnens Orostelefon presenterar sitt arbete med anhörigstöd kopplat till frågor om radikalisering och hatbudskap. De svåra samtalen och den komplexa målgruppen.


Målgrupp: Föräldrar, anhöriga, och andra viktiga vuxna som i sin tjänst eller ideella engagemang kommer i kontakt med barn och unga.

Klicka här för att lyssna på föreläsningen.

En rad dödliga våldsdåd har de senaste åren genomförts av individer som definierat sig själva som incels, en beteckning på individer som lever i ofrivilligt celibat. Under denna programpunkt dyker vi djupare ner i incelkulturen – en digital värld av män som inte får kärlek eller sex och därför känner självförakt, uttrycker kvinnohat, och utvecklar egna förklaringsmodeller till varför just de blir avvisade. Forskare på FOI – totalförsvarets forskningsinstitut har tittat närmare på incelkulturen för att förstå vad som driver dessa män till att känna så mycket hat, och i värsta fall begå våldsdåd.

Öppen för alla.
Länk till livesändningen

 

Foto: Liv Omsén


Feministen Maria Rashidi
har blivit känd för svenska folket genom sin kamp mot hedersvåldet i Sverige. Tillsammans med Elisabet Omsén har hon skrivit självbiografi ”Bränd Frihet”, en livsberättelse om förtryck, misshandel och frigörelse. ”Man måste förstå att hederskulturen kan ta sig olika uttryck och former, där våldet många gånger är osynligt, menar Maria Rashidi som länge arbetat aktivt med kvinno- och jämställdhetsfrågor.

Endast inbjudna.
Länk till anmälan

 

Foto: Ewa Stackelberg

Hur kan vi som föräldrar eller yrkesverksamma förstå barns utsatthet – och vad kan vi göra för att minska den?

Nina Rung är kriminolog, föreläsare och debattör. Nina är en stark röst i den offentliga debatten där hon på ett professionellt sätt arbetar för barns rättigheter. Nina är också en av grundarna av den ideella föreningen Huskurage. Under denna föreläsning kommer Nina beskriva hur normer, bildspråk och attityder får konsekvenser för barns utsatthet för våld och sexuella övergrepp.

Öppen för alla.
Länk till livesändningen

Torsdag 26 november

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Materialet riktar sig till alla som arbetar med eller möter unga på olika sätt inom idrotten, skolvärlden eller andra arenor. Filmerna och övningarna erbjuder verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller.

Föreläsning och genomgång av ett klassrumsbesök samt vinster med att arbeta med metodmaterialet Machofabriken.

Anmälan via epost till:
bokning@tjejjourenlulea.se

Konkreta tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Materialet är spännande och lärorikt för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen. 

Målgrupp: Föräldrar, skolpersonal och andra vuxna som möter barn i sin verksamhet.

Öppen för allmänheten. Ingen anmälan krävs

Anslut till föreläsningen här.

Information om Rädda Barnens främjande och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Information om bland annat lokala samverkansgrupper under skolveckor och digital bemannad stödchatt.  

Målgrupp: Högstadie- och gymnasieelever. Skolpersonal och andra vuxna som möter barn i sin verksamhet. 

Anslut till föreläsningen här.

 

Rädda barnen arbetar med föräldrastöd och riktar sig främst till familjer i migration. Vi använder oss av Rädda Barnens egna föräldrastödsmaterial, Tryggt föräldraskap. Det är ett samtalsmaterial för föräldragrupper om barns behov och rättigheter. Det är ett material som lokalföreningar kan använda sig av i sin befintliga verksamhet för föräldrar.

Målgrupp: Ideella föreningar som möter föräldrar, barn och unga i sin verksamhet. Vi kommer även berätta kort om ett nytt föräldrastödsmaterial som heter Älskad och trygg.

Anslut till föreläsningen här.

Foto: Ewa Stackelberg

Peter Rung har utbildat svensk elitfotboll i uppförandekod och är en återkommande debattör och föreläsare inom svensk elit fotboll och hockey, främst på herrsidan. Han har samverkat med flera stora klubbar såsom Hammarby IF, Östersunds FK och Färjestad BK. Uppskattad för sitt arbete med våldsförebyggande insatser och främjande av psykisk hälsa.

Han är en återkommande röst inom bygg och andra mansdominerade branscher som föreläsare och debattör. Är bland annat medgrundare av Byggkurage.

Tillsammans med Nina Rung sprider han den landsomfattande rörelsen Huskurage som gått från en idé i egna bostadsrättsföreningen till att omfatta över en miljon hushåll i Sverige med flera av dom största aktörerna på bostadsmarknaden vid sin sida.

Föreläsningen sker via Teams. Endast inbjudna.

Centrum mot våld/FREDA-mottagningen ger en webbsänd föreläsning om våld i nära relation. 

Föreläsningen sker på Microsoft Teams. För att delta behöver du ladda ner en app/program till din smartphone/surfplatta/dator. Gå gärna in i mötet ca 10 minuter innan starttid för att säkerställa att tekniken fungerar.

Anslut till föreläsningen här

Foto: Ewa Stackelberg

Peter Rung har utbildat svensk elitfotboll i uppförandekod och är en återkommande debattör och föreläsare inom svensk elit fotboll och hockey, främst på herrsidan. Han har samverkat med flera stora klubbar såsom Hammarby IF, Östersunds FK och Färjestad BK. Uppskattad för sitt arbete med våldsförebyggande insatser och främjande av psykisk hälsa.

Han är en återkommande röst inom bygg och andra mansdominerade branscher som föreläsare och debattör. Är bland annat medgrundare av Byggkurage.

Tillsammans med Nina Rung sprider han den landsomfattande rörelsen Huskurage som gått från en idé i egna bostadsrättsföreningen till att omfatta över en miljon hushåll i Sverige med flera av dom största aktörerna på bostadsmarknaden vid sin sida.

Öppen för alla.
Länk till teamseventet

fredag 27 november

 

Riktar sig till kommunens högstadieelever. Även Kalix kommuns socialtjänst medverkar.

Endast för inbjudna.

Lördag 28 november

“Kalix för alla” håller en frågequiz med vinster under dagen. De har även ett lotteri under dagen, där intäkter går till Kalix kvinnojour.

Söndag 29 november

pågår hela veckan

Utställning FREDA

Digital utställning med bilder och citat av kvinnor i FREDA-mottagningens gruppverksamhet för kvinnor utsatta för våld. Här kan du se utställningen.

Tipspromenad utanför Stadshuset i Piteå

Hur mycket vet du om våld? Testa gärna dina kunskaper genom att gå en kort tipspromenad utanför Stadshuset med start vid huvudentrén. En vecka fri från våld uppmärksammas också i Stadshusets foajé.

Machofabriken med Fritidsgården Frizon och öppenvården, Kalix

I Frizons lokaler under deras öppettider. Målgrupp är unga 12-20 år.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.