Förra året anordnade vi en regional konferens vars syfte var att stärka kommuner och myndigheter i sitt arbete med att identifiera förmodade brottsoffer i människohandel och människoexploatering kopplat till arbetslivskriminalitet generellt och bärplockning specifikt.

Vi vill öka kunskapen om kommunernas ansvar för förmodade brottsoffer, men också avseende barn som direkt utsatta eller medföljande. Konferensen har summerats i en kort film.