Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om kontroll och begränsningar, att en person inte får göra det den vill eller ta egna beslut. Det kan också handla om fysiskt våld och hot. Utöver detta kan det också handla om tvångsäktenskap, barnäktenskap eller könsstympning. 

Lagstiftning

I Sverige finns lagstiftning gällande brotten könsstympning, äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott och vilseledande till äktenskapsresa. Sedan 1 juli 2020 finns också en ny lagstiftning gällande utreseförbud som

Läs mer

Una Norrbotten - Kompetensteam mot våld

Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck med fokus på att höja kompetensen hos yrkesverksamma i länet genom exempelvis samråd och digitala utbildningar. Här finns utbildningsmaterial och kompetenshöjande verktyg för dig som arbetar eller kommer i kontakt med våldsutsatta i ditt arbete.