Informationsmaterial

Här samlar vi informationsmaterial för yrkesverksamma och engagerade i civilsamhället i Norrbottens län. Materialet finns till för spridning med syftet att uppmärksamma de utsatta målgrupperna, uppmuntra yrkesverksamma till kontakt med Una Norrbotten och därmed sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation samt prostitution och människohandel.

Prostitution och människohandel

Una Norrbotten

En vecka fri från våld 2022

En vecka fri från våld 2021

Response-based practice