Om Una Norrbotten

Du som möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation i din yrkesroll eller i ditt engagemang i civilsamhället kan lyfta frågor till Una Norrbotten genom att ta kontakt med oss via telefon eller epost. Rådgivning kan ske enskilt eller med stöd av kompetensteamet. Det finns möjlighet till digital medverkan. Personerna som sitter med i kompetensteamet har erfarenhet av att möta personer utsatta för olika former av våld och förtryck via sitt yrke. Läs mer om kompetensteamet.

Syfte och mål

Una Norrbotten ska genom att öka yrkesverksammas kompetens erbjuda ett mer jämlikt stöd och ett kunnigt bemötande till de direkt utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation. Målet med Una Kompetensteams arbete är att det ska leda till ett mer effektivt, rättssäkert och likvärdigt arbetssätt gällande stöd och insatser till målgruppen. Det övergripande målet är att de direkt utsatta i Norrbotten ska få ett mer jämlikt stöd.

Hur hanterar vi frågeställningar?

  • Alla frågor lyfts med respekt för den enskilda individen
  • Alla som medverkar ansvarar för att sekretessen ej bryts
  • Una Norrbotten har endast en rådgivande roll, den som äger frågan ansvarar för det fortsatta arbetet. Vid akuta frågor kontakta socialtjänst, polis eller hälsocentral beroende på situation. 
 

Kontakta oss

Vi vet att det ofta är svåra frågeställningar och att det kan underlätta att ta kontakt i ett tidigt skede. Tveka inte att höra av dig till oss. Vi är tillgängliga vardagar under kontorstid.

Telefon: 0920-45 67 97

Epost: unanorrbotten@lulea.se