Om Una Norrbotten

Yrkesverksamma och engagerade i civilsamhället i Norrbottens län kan få stöd och vägledning i frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation via Una Norrbotten. 

Kompetensteam mot våld

Du som möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation i din yrkesroll eller i ditt engagemang i civilsamhället kan lyfta frågor till kompetensteamet genom att ta kontakt med oss via telefon eller epost. Det finns möjlighet till digital medverkan.

Kompetensteamet träffas regelbundet för att diskutera frågor som rör de utsatta målgrupperna. Personerna som sitter med i kompetensteamet har erfarenhet av att möta personer utsatta för olika former av våld och förtryck via sitt yrke.

Förutom att varje kommun erbjuds en fast ordinarie plats samt en ersättare medverkar även representanter från flyktingmottagning, skolpersonal och Kvinno- och tjejjoursrörelsen. Att så många olika verksamheter deltar bidrar till ökad kompetens och spridning av kunskap.

Om du inte vill lyfta din fråga i Kompetensteamet har du även möjlighet att kontakta Una Norrbotten via mail eller telefon för att få enskild vägledning. 

Vi vet att det ofta är svåra frågeställningar och att det kan underlätta att ta kontakt i ett tidigt skede. Tveka inte att höra av dig till oss. 

Syfte och mål

Una Norrbotten ska genom att öka yrkesverksammas kompetens erbjuda ett mer jämlikt stöd och ett kunnigt bemötande till de direkt utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation. Målet med Una Kompetensteams arbete är att det ska leda till ett mer effektivt, rättssäkert och likvärdigt arbetssätt gällande stöd och insatser till målgruppen. Det övergripande målet är att de direkt utsatta i Norrbotten ska få ett mer jämlikt stöd.

Hur hanterar vi frågeställningar?

  • Alla frågor lyfts med respekt för den enskilda individen
  • Alla som medverkar ansvarar för att sekretessen ej bryts
  • Una Norrbotten har endast en rådgivande roll, den som äger frågan ansvarar för det fortsatta arbetet. Vid akuta frågor kontakta socialtjänst, polis eller hälsocentral beroende på situation. 

Kontakta oss

Vi är tillgängliga vardagar under kontorstid.

Telefon: 0920-45 67 97
Epost: unanorrbotten@lulea.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.