Vad är kommersiell sexuell exploatering?

Ta del av konferensen ”Vem betalar priset?” från den  7 oktober 2023. En konferens om kommersiell sexuell exploatering av barn och unga som riktar sig till yrkesverksamma och aktiva inom civilsamhället.

Vissa delar av konferensen har klippts bort utifrån önskemål från vissa medverkande. Övriga har godkänt sin medverkan i det filmade materialet.