Människohandel och prostitution

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Detta lyfts också upp i regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor. 

Vad är människohandel?

https://webbtv.connectedevents.se/lansstyrelsen/barplockning/ Under 2022 anordnades en regional konferens vars syfte var att stärka kommuner och myndigheter i sitt arbete med att identifiera förmodade brottsoffer i människohandel

Läs mer

Regionskoordinator

I region Nord (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) finns två regionskoordinatorer som har i uppdrag att arbeta mot prostitution och människohandel. Detta gör de genom

Läs mer

Una Norrbotten - Kompetensteam mot våld

Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck med fokus på att höja kompetensen hos yrkesverksamma i länet genom exempelvis samråd och digitala utbildningar. Här finns utbildningsmaterial och kompetenshöjande verktyg för dig som arbetar eller kommer i kontakt med våldsutsatta i ditt arbete.