Kompetensteamet

Du kan i din yrkesroll eller i ditt engagemang i civilsamhället lyfta frågor till kompetensteamet. Det kan gälla frågor om hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation. Du tar kontakt med oss via telefon eller epost.

Om kompetensteamet

Kompetensteamet har regelbundna digitala träffar för att diskutera frågor som rör de utsatta målgrupperna. Personerna som sitter med i kompetensteamet har erfarenhet av att möta personer utsatta för olika former av våld och förtryck inom sitt yrke.
 
Förutom att varje kommun erbjuds en fast ordinarie plats samt en ersättare medverkar även representanter från flyktingmottagning, skolpersonal och Kvinno- och tjejjoursrörelsen. Att så många olika verksamheter deltar bidrar till ökad kompetens och spridning av kunskap.

Vad förväntas av någon som ingår i kompetensteamet?

Gruppens sammansättning ska innehålla så många kunskapsområden/perspektiv som möjligt och kan därmed komma att förändras för att kunna ge rätt stöd efter länets behov. Antal mötesdeltagare bör ej överstiga 25 personer. Varje kommun har möjlighet att ha en ordinarie deltagare samt en ersättare.

 

Ordinarie representant i Una Norrbottens kompetensteam

 • Du som deltar ska ha ett intresse, engagemang och kunskap inom området hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation.
 • Deltagandet är förankrat hos ansvarig chef.
 • Du ska i möjligaste mån kunna delta på träffarna; två tillfällen per månad och 2 timmar per tillfälle. Dessa träffar sker digitalt. Om du inte kan delta så meddelar du sammankallande för träffarna samt din ersättare.
 • Samtliga som ingår i kompetensteamet ska ha genomgått webbutbildningarna webbkursomvald.se samt webbkursheder.se.
 • Delta aktivt under träffarna gör du genom att ta del av utskickat material samt bidrar med din kompetens och yrkeserfarenhet. Alla kan bidra med något för att belysa problem och lösningar.
 • I Una Kompetensteam är du med och utvecklar ett likvärdigt stöd till direkt utsatta i länet och agerar som kontaktperson för Una Kompetensteam i din kommun.
 • Frågeställningar till Una kompetensteam ska dras avidentifierat och värna om den enskildes integritet.
 • Du förhåller dig givetvis till den sekretess du har i din yrkesroll.
 • Du ska som del av Una Kompetensteam föra vidare kunskap till ordinarie verksamhet och sprida information till andra lämpliga verksamheter, exempelvis om kommande utbildningar, information utifrån olika ämnesspecifika områden osv.
 • Du ska lyfta kunskapsbehov inom området som ni inom den verksamhet du representerar kunnat identifiera.
 

Ersättare i Una Kompetensteam

 • Du som är ersättare i Una Kompetensteam får till dig minnesanteckningar från träffarna samt information som går ut till alla inom teamet.
 • Du kommer att få en egen länk till träffarna men om både du och ordinarie deltar är det önskvärt att ni sitter tillsammans.
 • När du som ersättare deltar i Unas kompetensteams-träffar gäller i övrigt samma punkter som för ordinarie deltagare.

Vill du veta mer om kompetensteamet? Kontakta oss!

Telefon: 0920-45 67 97
Epost: unanorrbotten@lulea.se