Vad är människohandel?

Under 2022 anordnades en regional konferens vars syfte var att stärka kommuner och myndigheter i sitt arbete med att identifiera förmodade brottsoffer i människohandel och människoexploatering kopplat till arbetslivskriminalitet generellt och bärplockning specifikt. 

Vi ville öka kunskapen om kommunernas ansvar för förmodade brottsoffer, men också avseende barn som direkt utsatta eller medföljande. Konferensen har summerats i en kort film.

Människohandel och människoexploatering kopplat till bärplockning

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland bjöd under april 2024 in till föreläsning om erfarenheter gällande brottsutsatthet kopplad till utländska bärplockare, samt information om gällande regelverk och rutiner för att hantera eventuella fall av identifierade brottsoffer.

Föreläsningen innehåller beskrivning av:

  • Hur har utsattheten sett ut och vilka det är som riskerar att utsättas?
  • Vilka skyldigheter har olika myndigheter vid identifiering av brottsoffer kopplat till människohandel och människoexploatering?
  • Hur kan brottsutsatthet motverkas och förebyggas inför kommande säsong genom samverkan inom kommunen och med andra myndigheter?

 

Se föreläsningen på lansstyrelsen.se/norrbotten.