Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Under 2019 mördades 16 kvinnor av en man som de hade eller hade haft en relation med. Utöver detta så omfattar även mäns våld mot kvinnor våld som inte är relationsbundet som exempelvis prostitution och överfallsvåldtäkter. 

Våld kan se ut på olika sätt

Det kan vara fysiskt i form av exempelvis slag, sparkar, att bli dragen i håret eller kastad mot marken. Att utsättas för våldtäkter, sexuella övergrepp eller att tvingas se på pornografiskt material är exempel på sexuellt våld. Psykiskt våld kan vara att bli kallad nedsättande ord, att kränkas och att hotas. Att inte ha kontroll eller tillgång till egna pengar är exempel på ekonomiskt våld. Materiellt våld är att få sina tillhörigheter sönderslagna eller förstörda. Försummelse är en typ av våld som ofta används mot äldre eller personer med funktionsvariatoner. Det kan handla om att inte få tillgång till sina hjälpmedel, att inte få sin medicin, att nekas uppsöka sjukvård eller att lämnas ensam utan möjlighet till hjälp.