Våld mot nära

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.

Våld är en ensidig handling. Det är alltid den som utövar våldet som bär ansvar för våldet och därmed också är den som kan göra att våldet upphör. 

Barn som upplever våld, eller själva blir utsatta för våld, har enligt lag rätt till egna insatser för att bearbeta vad de varit med om.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Under 2019 mördades 16 kvinnor av en man som de hade eller hade haft en relation med. Utöver detta så omfattar även mäns våld mot kvinnor våld

Barn och unga

Barn kan både vara utsatta för våld och uppleva våld. Att utsättas för detta i sitt hem som ska vara tryggt medför ofta allvarliga konsekvenser. Barn kan tro att våldet är deras fel och de

Våld mot djur

Forskning visar en koppling mellan våld mot djur och våld i parrelationen. Även de som arbetar praktiskt berättar hur förövaren använder hot och våld mot familjens djur som en del i misshandeln. Våldsspiralen kan inledas

Utövar du hot eller våld ?

Utövar du våld i någon form och vill ha stöd i att bryta ditt beteende finns möjlighet till det via socialtjänsten i din kommun. Kontaktuppgifter finns i rutan till höger. Lämna sidan snabbt!