Samverkan mot våld

Vägen ur våld

Våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt och när någon utsätts för våld handlar det ofta om fler än en sorts utsatthet. Att utsättas för våld medför stora konsekvenser och ofta behöver våldsutsatta personer stöd, behandling eller andra insatser för att återfå trygghet och för att må bättre. På denna sida finns information om vilken hjälp som finns att få i Norrbotten. 

Här finns även information om var personer som utövar våld kan få stöd för att sluta använda våld. 

 

En utsatt pojke på en stol. Kontur av en vuxen arg man bakom honom.

Våld mot nära

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Våld är en ensidig handling. Det

En mörkhårig flicka i skolmiljö med skåp i bakgrunden.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om kontroll och begränsningar, att en person inte får göra det den vill eller ta egna beslut. Det kan också handla om fysiskt våld och hot.

Handavtryck med streckkod.

Människohandel och prostitution

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Detta lyfts också upp i regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor.  Una Norrbotten – Kompetensteam mot våld Una Norrbotten är ett regionalt

Blomsterliknande mönster av Una Norrbottens logotyp

Una Norrbotten

Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation. Vi jobbar för att höja kompetensen hos yrkesverksamma och civilsamhället i länet bland annat genom återkommande konsultationer och digitala utbildningar. Här finns utbildningsmaterial och