Responsed Based Practise (RBP)

Länsstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram ett utbildningskoncept baserat på metoden Response Based Practise. Materialet består av filmer och ett utbildingsmaterial i pdf-format för nedladdning.

 

Vad är RBP?

RBP är ett förhållningssätt och idéer som arbetats fram av Linda Coates, Nick Todd och Allan Wade  vid Centre for Response-Based Practice, Kanada.  RBP handlar om ett respektfullt bemötande med en tilltro till människors kompetens och handlingskraft. 

Centre for Response-Based Practice använder ordet respons för att beskriva både medvetna handlingar och omedvetna reaktioner som är en följd av att vara utsatt för våld, kränkningar eller hot. Förhållningssättet innebär att den som möter en person som har utsatts för våld behöver förstå att motstånd alltid finns närvarande och vara uppmärksam på språkets betydelse i bemötandet. 

Metoden benämner våldet för vad det är och undersöker på vilket sätt den våldsutsatta responderar och utforskar den sociala responsen från omgivningen. 

 

Filmer och stödmaterial

omslag_rbp

Stödmaterialet ska användas tillsammans med filmerna och består av tre delar:
Del 1 – Grundläggande förklaring av RBP
Del 2 – Introduktion till filmade scenarier och samtalsfrågor
Del 3 – Tips på vidare läsning  

Se filmerna