Nyheter

Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv.   Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten

Kampanj mot hedersrelaterat förtryck och våld

Under loven ökar riskerar för barn och unga att bli utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning och annat hedersrelaterat våld och förtryck under utlandsresor. Vi får inte bortse från risken att

En vecka fri från våld 2023

Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i

Nationell konferens: Våldsprevention

Nu finns möjlighet att anmäla sig till konferensen Våldsprevention 2023: Kraftsamla mot våldet – Förebyggande arbete i en våldsam tid, som anordnas av organisationerna MÄN och Unizon, med stöd av

Kampanj: Låt inte tystnaden tala

Jämställdhetsmyndigheten har i veckan lanserat en kampanj med tillhörande material med syfte att främja samtycke, förebygga sexuell exploatering av barn och motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Nedan hittar

Idag lanseras webbplatsen könsstympning.se

Idag lanseras den nationella webbplatsen könsstympning.se som är en del av hedersförtryck.se. Webbplatsen vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas