Nationell konferens: Våldsprevention

Nu finns möjlighet att anmäla sig till konferensen Våldsprevention 2023: Kraftsamla mot våldet – Förebyggande arbete i en våldsam tid, som anordnas av organisationerna MÄN och Unizon, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten och SKR.

Konferensen är en del av En vecka fri från våld som sedan pågår under vecka 47.

Det kommer vara möjligt att delta antingen fysiskt eller digitalt.

Länk för mer info och anmälan: Våldsprevention 2023 (confetti.events)