Nyheter

Utbildning i Predov för kommuner och region

Möter din verksamhet personer som utövar våld i nära relationer? Vill dina medarbetare få utbildning i Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov och samtidigt delta i en forskningsstudie

Ny lagstiftning: Skyddat boende

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen ”Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Förändringarna ska stärka tryggheten och säkerheten för de som

Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv.   Svartsjuka är inte romantiskt är ett

Kampanj mot hedersrelaterat förtryck och våld

Under loven ökar riskerar för barn och unga att bli utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning och annat hedersrelaterat våld och förtryck under utlandsresor. Vi får

En vecka fri från våld 2023

Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt

Nationell konferens: Våldsprevention

Nu finns möjlighet att anmäla sig till konferensen Våldsprevention 2023: Kraftsamla mot våldet – Förebyggande arbete i en våldsam tid, som anordnas av organisationerna MÄN

Kampanj: Låt inte tystnaden tala

Jämställdhetsmyndigheten har i veckan lanserat en kampanj med tillhörande material med syfte att främja samtycke, förebygga sexuell exploatering av barn och motverka efterfrågan på köp