Öppnar idag: Sök statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten

Varje år fördelar Jämställdhetsmyndigheten bidrag till projekt som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Utlysningen för 2024 öppnar idag, den 12 mars kl. 14.00 och stänger den 16 april kl. 14.00.

Varje år fördelas medel till projekt som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. I årets utlysning prioriteras projekt som riktar sig särskilt till att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar. Liksom tidigare år prioriteras också projekt som är nyskapande och som inte kan finansieras med andra medel än statsbidraget. Projektet ska bidra till att uppfylla ett eller flera av de jämställdhetspolitiska målen.

All information om statsbidraget och ansökningsförfarandet finns på Jämställdhetsmyndighetens hemsida: Projektbidrag för jämställdhetsprojekt | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Kontakta Jämställdhetsmyndigheten om ni har frågor om statsbidraget på bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se eller på telefon 031 – 392 9000

”Vi vill lyfta möjligheten för ideella organisationer och stiftelser i Norrbotten att söka medel för att bedriva insatser och projekt för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat förtryck och våld samt prostitution och människohandel. De områdena sammanfaller med det jämställdhetspolitiska delmål 6: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.” säger Annika Hellgren, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Norrbotten.