Barn och unga

Barn kan både vara utsatta för våld och uppleva våld. Att utsättas för detta i sitt hem som ska vara tryggt medför ofta allvarliga konsekvenser. Barn kan tro att våldet är deras fel och de kan försöka förändra sitt beteende med förhoppningen att det ska få våldet att upphöra. 

Barn har rätt till egna insatser för att bearbeta sina upplevelser.
Känner du oro för ett barn? Gör en orosanmälan till socialtjänsten! Kontaktuppgifter till din kommun finns i rutan till höger.