Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation. Vi jobbar för att höja kompetensen hos yrkesverksamma och civilsamhället i länet bland annat genom återkommande konsultationer och digitala utbildningar.

Här finns utbildningsmaterial och kompetenshöjande verktyg för dig som arbetar med eller kommer i kontakt med våldsutsatta i ditt arbete.

Om Una Norrbotten

Du som möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation i din yrkesroll eller i ditt engagemang i civilsamhället kan lyfta frågor till Una Norrbotten genom att ta kontakt med oss via telefon eller epost. Rådgivning kan ske enskilt eller med stöd av kompetensteamet. Det finns möjlighet

Läs mer

Kompetensteamet

Du kan i din yrkesroll eller i ditt engagemang i civilsamhället lyfta frågor till kompetensteamet. Det kan gälla frågor om hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation. Du tar kontakt med oss via telefon eller epost. Om kompetensteamet Kompetensteamet har regelbundna digitala träffar för att diskutera frågor som rör de

Läs mer