Är du utsatt för våld?

Att utsättas för våld medför ofta stora konsekvenser och att lämna en relation där man utsätts för våld är i många fall ett svårt beslut. Som utsatt för våld har man rätt till olika sorters stöd och insatser. Det kan handla om skydd, sjukvård, behandling eller praktisk hjälp. Viktigt att tänka på är att barn som upplevt våld också har rätt till stöd och insatser. 

Olika aktörer samarbetar

Det finns hjälp att få både hos myndigheter som polis eller socialtjänst men också hos andra aktörer som kvinnojourer och brottsofferjourer. Många gånger samarbetar olika aktörer med varandra för att hjälpen ska bli så komplett som möjligt. Här finns information om vilka aktörer som finns i din kommun.