Våld mot djur

Forskning visar en koppling mellan våld mot djur och våld i parrelationen. Även de som arbetar praktiskt berättar hur förövaren använder hot och våld mot familjens djur som en del i misshandeln. Våldsspiralen kan inledas med hot om eller faktiskt skada på offrets/familjens djur och ibland till och med genom att döda djuret.

Många våldsutsatta som vill lämna en relation är rädda för att lämna djuren kvar hos våldsutövaren. 

Detta gäller inte enbart katt, hund och smådjur utan även hästar och andra av lantbrukets djur kan vara utsatta för hot, låg grad av omsorg men också för våld i olika former.

Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brottsoffer bli synliga. Den första som möter en våldsutsatt person kan vara en veterinär eller djursjukvårdare, länsstyrelsen på djurskyddskontroll men också personal på hunddagis, djurpensionat och stallpersonal.