Om oss

Denna webbplats drivs i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner. I Norrbotten sker samverkan på olika nivåer och i många olika forum för att kunna ge ett så kompetent stöd som möjligt till personer utsatta för våld, barn som upplever våld och till personer som utövar våld.

Illustration: Therese Brännström

Utbildningsmaterial

Här samlar vi utbildningar, informationsmaterial och andra kompetensutvecklande verktyg för dig som är yrkesverksam. Lämna sidan snabbt!

Läs mer

Den gröna knappen

Länka till samhällets samlade resurser till hjälp för utsatta och våldsutövare. Ladda ner den gröna knappen för våldsutsatta och länka till oss från din sida!

Läs mer

Kontakt

Sara AvanderUtvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Norrbotten 010-22 55 664sara.avander@lansstyrelsen.se   Kontakter till övriga aktörer som arbetar mot våld finns

Läs mer

Informationsmaterial

Här samlar vi informationsmaterial för yrkesverksamma och engagerade i civilsamhället i Norrbottens län. Materialet finns till för spridning med syftet att uppmärksamma de utsatta målgrupperna,

Läs mer

Una Norrbotten - Kompetensteam mot våld

Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck med fokus på att höja kompetensen hos yrkesverksamma i länet genom exempelvis samråd och digitala utbildningar. Här finns utbildningsmaterial och kompetenshöjande verktyg för dig som arbetar eller kommer i kontakt med våldsutsatta i ditt arbete.