Kampanj: Låt inte tystnaden tala

Jämställdhetsmyndigheten har i veckan lanserat en kampanj med tillhörande material med syfte att främja samtycke, förebygga sexuell exploatering av barn och motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Nedan hittar ni mer information om kampanjen och länk till kampanjmaterialet. Använd gärna materialet och sprid det vidare.

Stöd i arbetet: Förebygga sexuell exploatering av barn | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Kampanjmaterial målgrupp unga: Låt inte tystnaden tala – våga säg ifrån! | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Kampanjmaterial målgrupp vuxna: Låt inte tystnaden tala – till dig som är vuxen | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Om NSPM: Nationella samordningen mot prostitution och människohandel | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se)