Unik konferens om heder och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld, finns det ett samband? Och i så fall, hur ser de ut?

Den 21 november genomfördes en heldagskonferens i Norrbotten som fokuserade just på denna fråga. Konferensen var unik i sitt slag just av den anledningen att de båda områdena hanterades tillsammans. Intresset för dagen var stort och de digitalt deltagande personerna fanns spridda över hela landet. De deltagare som var med på plats representerade flera olika myndigheter och verksamheter.

Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld är båda företeelser som utgör ett indirekt hot mot demokratin och ett direkt hot mot individer som kommer till skada varje år. Detta är något samhället behöver hantera och hur det kan göras diskuterades under dagen. Det som bland annat nämndes var: behov av kunskap, samverkan och tidiga insatser för att förebygga problematik och utsatthet.

Konferensen spelades in och delar av dagen har sänts i SVT Forum. Dessa delar kan du ta del av här:

Hederskultur och våldsbejakande extremism | SVT Nyheter

Hedersnormer bland yngre barn | SVT Nyheter

Arrangör var Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Länsstyrelsen i Västerbottens län.