Träff med kvinno- och tjejjourer i Norrbotten och Västerbotten

Kvinno- och tjejjourerna gör ett mycket viktigt arbete och länsstyrelsen är glad över att kunna sammankalla jourerna i Norrbotten och Västerbotten för informationsutbyte och gemensam kunskapshöjning. Denna träff handlade om riskbedömningar samt umgänge mellan barn och våldsutövande föräldrar.

Det konstaterades tyvärr att det inte görs nog mycket riskbedömningar och att umgängen sker, som inte alls är bra för barnen.