Hedersrelaterat

Idag lanseras webbplatsen könsstympning.se

Idag lanseras den nationella webbplatsen könsstympning.se som är en del av hedersförtryck.se. Webbplatsen vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit

Är du yrkesverksam och vill lära dig mer?

Har du eller din yrkesgrupp behov av kunskapspåfyllning? Ni kan vända er till utvecklingsledaren vid Länsstyrelsen eller Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Det

Lagstiftning

I Sverige finns lagstiftning gällande brotten könsstympning, äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott och vilseledande till äktenskapsresa. Sedan 1 juli 2020 finns också en ny lagstiftning gällande utreseförbud som

Om hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är hedersrelaterat förtryck och våld? Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder inom den egna familjen/släkten eller