Idag lanseras webbplatsen könsstympning.se

Idag lanseras den nationella webbplatsen könsstympning.se som är en del av hedersförtryck.se. Webbplatsen vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt till yrkesverksamma som möter utsatta eller deras närstående.

Målet är att fler ska agera för att skydda flickor från könsstympning och att fler utsatta söker det stöd de har rätt till. Där finns information om rättigheter, skyldigheter och vart det går att vända sig för stöd. Yrkesverksamma hittar specifik information utifrån sin yrkesroll inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Till utsatta flickor och kvinnor och deras närstående finns en broschyr som yrkesverksamma också kan använda i mötet med utsatta och deras närstående. Broschyren har översatts till arabiska, amhariska, engelska, franska, somaliska och tigrinja. Broschyren finns för nedladdning under Other languages.

Informationsinsatserna har planerats och genomförts av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.