Utbildning i Predov för kommuner och region

Möter din verksamhet personer som utövar våld i nära relationer? Vill dina medarbetare få utbildning i Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov och samtidigt delta i en forskningsstudie för att utveckla kunskapen om programmet? Genom att delta får din verksamhet möjlighet att prova ytterligare ett verktyg i arbetet med våldsutövare.

Stora som små kommuner i hela landet är välkomna att delta, liksom regioner som har specialiserad verksamhet riktad till målgruppen våldsutövare.

Läs mer och anmäl ert intresse här. Sista anmälningsdag är 17 maj.

Informationsträffar

Ta chansen att få veta mer och ställa frågor om Predov-utbildningen, studien som deltagande verksamheter medverkar i och myndigheternas regeringsuppdrag. Mötena sker via Teams-länkarna nedan. Ingen föranmälan behövs.

3 maj, kl. 13.00–14.00 (fredag)

7 maj, kl. 11.00–12.00 (tisdag)

Kontakt vid frågor och funderingar

Har du frågor om utbildning eller studie? Hör av gärna av dig till nedanstående mejladresser!