16 april, 2024

Utbildning i Predov för kommuner och region

Möter din verksamhet personer som utövar våld i nära relationer? Vill dina medarbetare få utbildning i Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov och samtidigt delta i en forskningsstudie