Ny lagstiftning: Skyddat boende

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen ”Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Förändringarna ska stärka tryggheten och säkerheten för de som vistas på skyddat boende, men också stärka barns rättigheter så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet. Lagändringarna träder i kraft 1 april 2024.

Lagändringarna som riksdagen nu röstat igenom innebär att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. De ska också ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barn och unga. Vidare ska också barn och ungas tillgång till hälso-och sjukvård samt skola stärkas genom dessa ändringar.

Socialstyrelsen har kommit med ett nytt meddelandeblad gällande skyddat boende: Nya bestämmelser om skyddat boende – Meddelandeblad (socialstyrelsen.se)

From 1 april 2024 krävs tillstånd från IVO att bedriva skyddat boende. Mer information här: Tillstånd för skyddat boende | IVO.se 

Mer information från regeringen finns här: 

Ny reglering ska stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende – Regeringen.se

Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende – Regeringen.se

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende – Regeringen.se

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende – Regeringen.se

Satsningar på skyddade boenden och mer samordnat stöd till våldsutsatta – Regeringen.se