Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv.  

Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se.  Kampanjen, som pågår under februari och mars, sprids för åttonde året i rad via sociala medier och genom tryckt material som verksamheter kan beställa för att arbeta med frågan i olika sammanhang.

Syftet är att öka kunskapen hos unga själva och hos vuxna som möter unga. Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Vad är egentligen våld? Vart kan jag vända mig för att få stöd? Detta är frågor som besvaras på kampanjwebben.

Aktörerna bakom kampanjen kommer i år att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.  

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt