Ansök om medel för att stärka arbetet inom mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen utlyser medel på 1 miljon kronor för insatser för att främja samt utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Norrbottens län.

Praktiskt information och ansökningsformulär hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Dessutom bjuder Länsstyrelsen in till två träffar för att informera om utlysningen, utvecklingsmedel och ge tips om vilka aktiviteter eller insatser som kan omfattas. Det finns också möjlighet att ställa frågor under mötet.

Båda tillfällena genomförs digitalt via Skype och kräver ingen förhandsanmälan – det är bara att dyka upp!

Första tillfället: 21 augusti, kl. 10-10.30

Andra tillfället: 6 september, kl. 10-10.30

Fram till den 30 september är kommuner, regionen och ideella organisationer i Norrbottens län välkomna att söka medel!