Där det finns våld finns det motstånd

Stödmaterialet ska användas tillsammans med filmerna och består av tre delar:
Del 1 – Grundläggande förklaring av RBP
Del 2 – Introduktion till filmade scenarier och samtalsfrågor
Del 3 – Tips på vidare läsning