Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till en heldagsutbildning om att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö. Utbildningen genomförs i Luleå.

Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder innebär att leva i skuggan av sin förälder, där barnets behov får stå tillbaka på grund av förälderns problematik. Att leva i det osynliga våldet innebär också att barnets psykiska mående sätts på spel och att självbilden och självförtroendet hämmas istället för att mogna och utvecklas.

Processen för att bli hel är ofta lång och komplex. Barn beskriver ofta i vuxen ålder hur samhällets naivitet och brist på kunskap om problematiken lade sten på börda och ledde till ytterligare traumatiska upplevelser. Att som behandlare återkommande bli utsatt för ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt och påfrestande vilket ställer krav på den professionella.

Målgrupp

För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet, rättsväsendet eller är anställd på kvinnojour, och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag inom den mörka triaden – narcissism, psykopati och cynisk/manipulativ attityd.

Föreläsare

Helena Bingham är legitimerad psykolog med både psykodynamisk (PDT) och kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning. Hon är specialiserad på djupgående terapeutisk behandling.

Helena är också par- och relationsterapeut samt ledarskapscoach. Hon har mångårig erfarenhet inom rättspsykiatrin och av psykiatriskt behandlingsarbete, och är dessutom ofta anlitad som föreläsare om personlighetssyndrom med fokus på det känslokalla och utagerande spektrumet.

Program

Ett detaljerat program kommer att publiceras här senare.

Anmälan 

Anmäl dig här

Sista anmälningsdatum: 18 januari
Var: Elite Stadshotellet Luleå, Storgatan 15
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. En avgift kan komma att utgå om en deltagare inte dyker upp.

Arrangör

Länsstyrelsen i Norrbottens län genom utbildaren Expo Medica.

Kontakt

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län
annika.hellgren@lansstyrelsen.se

 

Inget evenemang hittades!