Bryt våldsarvet – utbildning i att bryta en tradition av våld från en generation till en annan