Första samtalet med våldsutövare

Utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i att socialnämnden nu ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Syftet är att ge vägledning i hur personal kan identifiera och bemöta personer som har utövat våld och motivera dem till vidare insatser som kan leda till att våldet upphör.

Föreläsare

Liria Ortiz, psykolog, föreläsare, författare och motivationsexpert föreläser utifrån: hur kan du i din profession upptäcka våldsutövande och motivera våldsutövare att söka hjälp till insatser för att upphöra med att utöva våld.

Dan Rosenqvist, psykoterapeut och grundare av ”Samtal om våld” i Jönköping har mångårig erfarenhet av att möta våldsutövare i behandling. Dan föreläser om att arbeta med våldsutövande pappor.

Personal från Timrå berättar om infosamtal till våldsutövare.

Länsvisa gruppdiskussioner
Det finns möjlighet att delta i länsvisa gruppdiskussioner tillsammans med kollegor i ditt län.

Anmäl dig via mejl till länsvis diskussionsgrupp (Skype) 14.30-15:30:

Norrbotten: sara.avander@lansstyrelsen.se
Jämtland: jenny.einebrant@lansstyrelsen.se
Västernorrland: hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se
Västerbotten: veronica.ahlqvist@lansstyrelsen.se

Målgrupp

Aktörer som kan komma i kontakt med våldsutövare. Beslutsfattare och operativ personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Har du frågor?

Kontakta Sara Avander, Länsstyrelsen i Norrbottens län, sara.avander@lansstyrelsen.se, 010‑225 56 64.

Arrangörer

Dagen samordnas i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län.

Utbildningen är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Främst mål 5:2, utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.