Hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism

Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten är tillsammans med den länsgemensamma spetsgruppen Resursgrupp heder arrangörer. Konferensen är en del i länens arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Här hittar du mer information och anmälan: Hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)