Kvinnofridsnätverket i Norrbotten

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Våldet tar sig uttryck på olika sätt och innebär ett ansvar för många aktörer i vårt samhälle. Länsstyrelsen erbjuder därför nätverksträffar med olika teman inom området för att bidra till erfarenhetsutbyte och ökad kompetens.

Välkommen till vårens träff för Kvinnofridsnätverket i Norrbotten!

Mer information och anmälan här: Kvinnofridsnätverket i Norrbotten | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)