Man och kvinna i siluett genom ett fönster

Utbildning i FREDA bedömningsinstrument

Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och den ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Stöd i att utreda och kartlägga våldsutsatthet

Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA, med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Utbildningens syfte är att ge personal inom socialtjänsten stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Om FREDA (Socialstyrelsens webbplats)

Utbildningen är en grundutbildning för att använda FREDA bedömningsmetoder men förutsätter baskunskaper om våld i nära relationer motsvarande de som kan erhållas genom Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om våld mot kvinnor eller våld i nära relationer.

webbkursomvald.se

Utbildare

Linn Moser Hällen

Tider

15 och 16 juni, kl.09.00-16.00

Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-standardiserade bedömningsmetoder.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom kommunernas socialtjänst i Norrbottens och Västerbottens län.

Begränsat antal platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna om det blir fler anmälda än antal platser.

Arrangör

Utbildningen arrangeras av länsstyrelsen i Norrbottens och Västerbottens län.