Utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld

Möter du personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld? Välkommen att delta i Una Norrbottens utbildning! Den ger dig grundläggande information och stöd i ditt engagemang.

I samarbete med Länsstyrelsen arrangerar Una Norrbottens kompetensteam mot våld ett digitalt utbildningstillfälle om hedersrelaterat förtryck och våld. Den ger dig kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt information om vad vi alla kan göra om vi känner oro för att någon är utsatt. Dagen innehåller också information om vilket stöd som finns att få i Norrbotten idag.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt. En länk för ditt deltagande skickas ut i god tid innan arrangemanget.

Anmäl dig här!