Utbildningsdag – Att leda arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor