Utbildningsdagar om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

En tredje uppföljande dag sker 31 maj 2022.

Innehåll

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barn äktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • Information om lagstiftning på området
  •  Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor
  • Fördjupat arbete i tvärsektoriella grupper utifrån fallbeskrivningar
  • Informationspass till chefer och politiker
    Gemensam uppföljningsdag tillsammans med chefer och politiker 31 maj

Målgrupp: Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Datum

17 – 18 november 2021 samt en uppföljande träff 31 maj 2022

Plats

Utbildningen sker digitalt. Länk kommer skickas ut till den e-postadress du angav i anmälan i god tid innan utbildningen.

NOTERA: För att få ta del av insatsens olika delar måste du medverka på grundutbildningen. Informationspass till chefer och politiker undantaget. Medverkande chefer och politiker förväntas delta även på uppföljningsdagen.

 

Kontakt

Sara Avander
Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Norrbotten
sara.avander@lansstyrelsen.se

Charlie Lundgren
Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västerbotten
charlie.lundgren@lansstyrelsen.se

 

Varmt välkomna!