Huvudsida 3 Kategori

Una Norrbotten

Una Norrbotten är ett regionalt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation. Vi jobbar för att höja kompetensen hos yrkesverksamma och

Våld mot nära

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna

Människohandel och prostitution

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Detta lyfts också upp i regeringens arbete mot

Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om kontroll och begränsningar, att en person inte får göra det