Om samverkan mot våld

Informationsmaterial

Här samlar vi informationsmaterial för yrkesverksamma och engagerade i civilsamhället i Norrbottens län. Materialet finns till för spridning med syftet att uppmärksamma de utsatta målgrupperna,

Kontakt

Sara AvanderUtvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Norrbotten 010-22 55 664sara.avander@lansstyrelsen.se   Kontakter till övriga aktörer som arbetar mot våld finns

Den gröna knappen

Länka till samhällets samlade resurser till hjälp för utsatta och våldsutövare. Ladda ner den gröna knappen för våldsutsatta och länka till oss från din sida!

Utbildningsmaterial

Här samlar vi utbildningar, informationsmaterial och andra kompetensutvecklande verktyg för dig som är yrkesverksam. Lämna sidan snabbt!