En vecka fri från våld 2023

Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet. Under veckan arrangeras föreläsningar, utställningar, konferenser, ljusmanifestationer och många andra aktiviteter.

Veckans aktiviteter riktar sig till olika målgrupper. Allmänheten, människor i olika åldrar och med olika bakgrund, eftersom våld förekommer i alla samhällsskikt.

För en del programpunkter ligger fokus på yrkesverksamma, exempelvis sjukvårdspersonal, personal inom inom skola och barnomsorg, föreningsaktiva och andra yrkesgrupper som kan komma i kontakt med personer som riskerar att vara våldsutsatta samt personer som kan vara utövare av våld.

Även du som arbetar med utsatta och våldsutövare inom socialtjänst, Region Norrbotten, kommuntjänstemän, politiker, chefer och myndighetspersoner.

Programmet hittar du här