konferens

Vem betalar priset?

Länsföreningen för Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till en konferens i Luleå med fokus på kommersiell sexuell exploatering.