Barnafrid – basprogram om våld mot barn

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid har därför tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet har skett inom ramen för regeringsuppdraget trauma på kartan. Basprogrammet är kostnadsfritt, tar en halv dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. 

Länk till webutbildningen: Barnafrid – Basprogram om våld mot barn