Makt, våld och prevention

Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, in till vår årliga konferens om våldsprevention den 26 november.

I år vill vi att ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Tema makt, våld & prevention
Konferensen är en del av en vecka fri från våld och erbjuder olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Inget evenemang hittades!