PATRIARK – riskbedömning av hedersrelaterat våld

PATRIARK är en vägledning för bedömning av risk för hedersrelaterat våld. Utbildningen ger behörighet och kunskaper i att använda PATRIARK i situationer där det finns en misstänkt eller känd historia av hedersrelaterat våld.

Mer information och anmälan här: Utbilda dig i PATRIARK, en guide för riskbedömning av hedersrelaterat våld | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)