Prostitution och beroende

Länsstyrelserna i de fyra Norrlänen hälsar er varmt välkomna till en utbildningsdag som syftar till att stärka arbetet för personer med missbruk och utsatthet i prostitution. Dagen kommer även omfatta kompetenshöjning gällande våld i nära relation mot kvinnor med beroende.

Här hittar du mer information och anmälan: Prostitution och beroende | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)